Harta site-ului
Ajutor
Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate
Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate

Desfășurarea ședințelor Consiliului raional reprezintă un succes pentru buna activitate a întregului Consiliu. În această ordine de idei de către consilierii raionali au fost aprobate toate proiectele de decizii înaintate spre aprobare cu majoritatea voturilor acordate.
Unul dintre cele mai importante proiecte de decizii cu un impact de lungă durată pentru raionul Dubăsari și activitatea nemijlocită a Direcției asistență socială și protecția familiei este Decizia cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor vulnerabile în raionul Dubăsari pentru anii 2018-2021. O altă Decizie importantă pentru continuarea activității și dezvoltării domeniilor social - educative, infrastructură, este aprobarea modificărilor în bugetul raional pentru anul 2018. De asemenea, nu mai puțin importantă este numirea în funcție a învingătorului Concursului de ocupare a funcției de șef al IMSP CS Dubăsari pentru următorii 5 ani.
Pe ordinea de zi a ședinței, consilierii raionali printr-un dialog constructiv și productiv au examinat și votat 16 chestiuni, și anume:
1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților și măsurile de întremare a acestora în sezonul estival 2018. Raportor: L.Braducean, șef Direcție învățământ general
2. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.08-10 din 21.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”. Raportor: L.Cazac. șef Direcţie, economie, buget şi finanţe
3. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor vulnerabile în raionul Dubăsari pentru anii 2018-2021. Raportor: M. Jimbei, vicepreședintele raionului
4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 08-04 din 21.12.2017 „Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017 și aprobarea acestuia pentru anul 2018”. Raportor: E.Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07-04 din 21.11.2017 ”Cu privire la rezilierea contractului de locațiune nr. 1 din 10 iulie 2008”. Raportor: S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional
6. Cu privire la darea în locaţiune a activelor neutilizate. Raportor: S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional
7. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat a Deciziei 01-09 din 24.02.18 „Cu privire la numirea în funcție”. Raportor:S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
8. Cu privire la acceptul de transmitere în proprietatea Consiliului raional a terenului pe care este amplasat stejarul secular ”Stejarul lui Suvorov” din satul Pîrîta cu terenul aferent conform schiței. Raportor: S.Guvir, șef Direcție agricultură și cadastru
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului - limită anual. Raportor: Gr.Policinschi, Președintele raionului
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii secțiilor, direcțiilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari. Raportor: Gr.Policinschi, Președintele raionului
11. Cu privire la examinarea Raportului Curții de Conturi. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Dubăsari. Raportor: Gr. PolicinschiPreședintele raionului
13. Cu privire la rezultatele deplasărilor. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
14. Cu privire la organizarea deplasării delegației din partea raionului Dubăsari la Forumul Economic din or. Vladimir, Federația Rusă. Raportor:Gr.Policinschi, Președintele raionului
15. Cu privire la numirea în funcție a șefului IMSP CS Dubăsari. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
16. Cu privire la vânzarea unei unități de transport. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
La ședința din data de 25 mai curent, au participat 23 de consilieri din totalul de 27 aleși, primari ai satelor şi comunelor din raion, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, reprezentantul Oficiului Cancelariei de Stat în teritoriu.
Toate Deciziile Consiliului raional pot fi accesate din rubrica Acte normative, deciziile Consiliului raional, www.dubasari.md.
 
Alexandra VATAV,
specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta