Harta site-ului
Ajutor
Ședința consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, din 12 decembrie 2018
Ședința consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, din 12 decembrie 2018

La data de 12.12.2018, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului Consultativ. 
În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
1.Cu privire la eficientizarea activităţilor de conlucrare cu angajatorii pentru evidenţierea şi înregistrarea locurilor de muncă libere. Raportor: Tatiana Iaşciuc
2.Cu privire la intensificarea cooperării cu APL de nivelul I în vederea antrenării şomerilor la lucrări publice.       Raportor: Tatiana Iaşciuc.
3. Cu privire la conlucrarea cu persoanele vulnerabile înregistrate la AOFM Dubăsari.   Raportor: Tatiana Iaşciuc.
4. Cu privire la implementarea  Legii nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj.       Raportor: Tatiana Iaşciuc
 
Decizie nr. 1 din 12.12.2018
Cu privire la eficientizarea activităţilor de conlucrare
cu angajatorii pentru evidenţierea şi înregistrarea
locurilor de muncă libere.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
  1. Organizarea Campaniilor de vizite la agenții economici din raion, cu scop de stabilire a unor parteneriate pe piaţa muncii locale, identificării locurilor de muncă libere în teritoriu și sporirii nivelului de angajare a șomerilor  în cîmpul muncii;
  2. Conlucrarea eficientă cu agenții economici existenți și noi-creați, prin implicarea în seminare informative, Tîrgurile locurilor de muncă, Tîrguri on-line, activități de recrutare,  întru promovarea serviciilor prestate de AOFM,  informarea despre canalele de informare şi recrutare on-line (site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma târgului on-line www.e-angajare.md), sensibilizarea angajatorilor la problemele din teritoriu, dar şi informarea și promovarea (cu acordul angajatorilor) a locurilor de muncă atractive declarate.
 3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Iaşciuc Tatiana, șef - interimar AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 2 din 12.12.2018
 Cu privire la intensificarea cooperării cu APL
 de nivelul I în vederea antrenării şomerilor
 la lucrări publice.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 14 octombrie 2004, pentru realizarea lucrărilor publice și în conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM în parteneriat cu APL I şi DASP Dubăsari:
 3. Asigurarea organizării și desfășurării lucrărilor publice în conformitate cu  
cadrul normativ în vigoare;
2.2.Implicarea activă a Agenţiei şi a partenerilor sociali în promovarea participării la lucrări publice a persoanelor social –vulnerabile, a șomerilor care pentru prima dată își caută un loc de muncă și nu posedă vreo profesie, a șomerilor care au o întrerupere îndelungată (de peste un an) în activitatea profesională și a persoanelor de vîrstă prepensionară;
 1. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Iaşciuc Tatiana, șef - interimar AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 3 din 12.12.2018
Cu privire la conlucrarea cu persoanele
vulnerabile înregistrate la AOFM Dubăsari
 
    În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM în colaborare cu APL I şi DASP Dubăsari:
2.1. Facilitarea accesului la serviciile prestate de agenţie a                                                     persoanelor eliberate din detenție, persoanelor cu dizabilități, victimelor traficului de ființe umane, tineri cu vîrsta cuprinsă 16-29 ani, înregistraţi cu statut de șomeri, în servicii și măsuri de ocupare întru asigurarea integrării pe piața muncii.
2.2.Implicarea activăîn promovarea serviciilor oferite de AOFM, prin ghidarea persoanelor vulnerabile, în accesarea și utilizarea canalelor de informare despre piața muncii: portalul www.angajat.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel – Piața Muncii, platforma târgurilor on-line ale locurilor de muncă – www.e-angajare.md.
3.  Conlucrarea activă a agenţiei cu instituțiile abilitate din teritoriul raionului în promovarea măsurilor de integrare a persoanelor social –vulnerabile pe piața muncii.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Iaşciuc Tatiana, șef - interimar AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 4 din 12.12.2018
Cu privire la implementarea Legii nr.105
din 14.06.2018 privind promovarea ocupării
forţei de muncă şi asigurarea de şomaj
 
În baza Legii nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
  1. Asigurarea transparentei în procesul de implementare a Legii nr. 105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, prin promovarea politicilor şi a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, protecţiei sociale în caz de şomaj, migraţia forţei de muncă;
  2. Implicarea activă în promovarea serviciilor oferite de AOFM în comun accord cu partenerii sociali: DAC Dubăsari, DAS Dubăsari, APL I, CTAS Dubăsari ş.a.
 3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Iaşciuc Tatiana, șef - interimar AOFM Dubăsari.
 
Tatiana IAȘCIUC,
Șef-interimar AOFM Dubăsari
   
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, din 12 decembrie 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta