Harta site-ului
Ajutor
DRSA Dubăsari vă informează
DRSA Dubăsari vă informează

Conform  Legii 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară  cap. V “Cerinţele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor”, art. 19, al.(3) - mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul, punerea pe piaţă şi comerţul cu animale vii se efectuează în baza documentelor de mişcare, prevăzute de art. 9 al Legii 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, şi anume: Mişcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza documentelor de mişcare :  Formularul de mişcare şi Certificat Sanitar Veterinar ( formular nr. 1), iar în cazul bovinelor şi a Paşaportului individual pentru bovine. În temeiul art. 10 al aceleiaşi Legi cu referire la “Obligaţiunile transportatorilor de animale” prevede: Orice persoană, care transportă animale pe teritoriul Republicii Moldova este obligată :
a) Să accepte pentru transportare numai animale crotaliate şi identificate, care sînt însoţite de Formularul de mişcare, certificatul sanitar veterinar iar în cazul bovinelor - şi de paşaportul individual pentru bovine;
b) Să verifice, la îmbarcare, pentru fiecare animal în parte, corespunderea dintre paşaportul individual pentru bovine, Formularul de mişcare şi crotalie pentru animalele din specia bovină, precum şi corespunderea dintre crotalie şi Formularul de mişcare pentru celelalte specii de animale;  
c)  Să prezinte la control persoanelor responsabile de controlul oficial animalele şi toate documentele menţionate anterior;
d) Să asigure buna  stare a animalelor  în conformitate cu normele sanitar veterinare;
e) Să transporte animalele în mijloace de transport autorizate de Direcţiile raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor.
 
În temeiul prevederilor art. 5 cu referire la ”Modul de identificare a animalelor” a Legii 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, identificarea animalelor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică, iar deţinătorii de animale sunt obligaţi de a prezenta informaţiile necesare pentru includerea acestora în Registrului de stat al animalelor.
Conform art. 7 a prezentei Legi, cu prive la ”Termenul limită  de identificare şi înregistrare a nimalelor” se prevede :
  1. Deţinătorii de animale au obligaţia de a identifica animalele şi de a prezenta, în termen de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă Direcţiei raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor;
  2. Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara medicului veterinar oficial, în cel mult 7 zile,  cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor, precum şi moartea, dispariţia şi  sacrificarea animalelor;
  3. Animalele vor fi identificate şi înregistrate în termen de 20 de zile de la naştere;
  4. Animalele nu vor părăsi exploataţia înainte de a fi identificate.
Conform art. 12 a prezentei Legi, cu prive la ” Măsurile prevăzute în caz de moarte a animalelor” , animalele care au murit în ferme, gospodării individuale sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar veterinary, conform normelor sanitare veterinare, iar paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la ecarisajul cadavrului.
Persoanele deţinătoare de animale : bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline care se vor eschiva de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute de Legea 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor vor fi sancţionate conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova, si anume conform extrasului din Legea privind modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-VI din 24. octombrie 2008, Art. Nr 1 –Codul Cotravențional al Republicii Moldova nr .218 din 24.10.2008 cu modificarile ulterioarea se modifica și se complectează dupa cum urmează:
Articolul nr 158 prim.—Incălcarea regulilor privind identificarea și inregistrarea animalelor ,precum si a regulilor zootehnice-
(1)-Refuzul identificarii și inregistrarii animalelor de către deținatori ,deținerea animalelor care nu sunt identificate și inregistrate potrivit prevederilor normelor sanitar veterinare,omiterea predării pașapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate sau moarte autorității sanitar veterinare teritoriale,
Se sancționeaza cu amenda de la 2 la 9 unitați convenționale, aplicate persoanei fizice,cu amenda de la 12 la 24 unitați convenționale aplicate persoanei cu funcție de răspundere.
(2)Transportarea animalelor, care nu sunt identificate și inregistrate sau fără documente corespunzătoare ,inclusiv pașaportul individual in cazul bovinelor,
Se sancționeaza cu amenda de la 3 la 12 unitați convenționale, aplicate persoanei fizice, cu amenda de la 12 la 24 de unitați convenționale, aplicate persoanei cu funcție de răspundere.
(3) Omiterea declarării de către deținatori la autoritatea sanitar veterinară teritorială in termenele stabilite de lege ,a cumpărării,inclusiv din import,a vînzării ,inclusiv spre export,a morții,a fătării,a sacrificării animalelor,
Se sancționează cu amenda de la 6 la 15 unitați convenționale, aplicate persoanei  fizice ,cu amenda de la 12 la 24 unitați convenționale, aplicata persoanei cu funcție de răspundere.
(4)Achiziționarea animalelor, care nu sunt identificate și nu sunt inregistrarte in baza de date SITA(Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor),
Se sancționează cu amenda de la 3 la 12 unitați convenționale, aplicate persoanei fizice ,cu amenda de la 6 la 30 unitați convenționale, aplicate persoanei cu funcție de răspundere.
(5)Sacrificarea animalelor care nu sunt identificate,
Se sancționează cu amenda de la 6 la 18 unitați convenționale, aplicate persoanei fizice și cu amenda de la 15 la 42 unitați convenționale, aplicate persoanei cu funcție de răspundere.
(6)Sacrificarea bovinelor identificate și inregistrate in alte locuri decît in unitațile de sacrificare, autorizate de către autoritatea sanitar veterinar competentă.
Se sancționează cu amenda de la 6 la 24 de unitați convenționale, aplicate persoanei fizice și cu amenda da la 12 la 42 de unitați convenționale, aplicate persoanei cu funcție de răspundere.
Alexandru SPIRIDONOV,
Şef, subdiviziune teritorială

DRSA Dubăsari      

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

DRSA Dubăsari vă informează - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta