Harta site-ului
Ajutor
Drepturile şi obligaţiunile tinerilor încorporaţi în serviciul militar
Drepturile şi obligaţiunile tinerilor încorporaţi în serviciul militar

Conform deciziei Consiliului raional Dubăsari nr. 01-10  din    24   februarie 2017  “ Cu privire la activităţile  pentru încorporarea tinerilor a.n. 1990-1999 în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în martie – iulie 2017 şi septembrie – ianuarie 2018 ” ,  din data de 13 martie 2017 a început recrutarea cetăţenilor pentru serviciul militar în termen şi cel cu termen redus.
Conform Art. 18 p.1 a legii 1245 din 18.07.2002 “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Durata serviciului militar este:
a) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen - 12 luni.
 Ce trebuie sa cunoască fiecare recrut, despre responsabilităţile sale?
Aceste  responsabilităţi sunt definite în Art. 28 ce prevede ca: (1) Bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani sunt încorporaţi în serviciul militar în termen; (2) Încorporarea în serviciul militar în termen se efectuează de două ori pe an: în aprilie-iulie şi în octombrie-ianuarie (anul următor), şi Art. 33. Vârsta-limită de încorporare în serviciul militar în termen; (1) Vârsta-limită până la care cetăţenii pot fi încorporaţi în serviciul militar în termen este de 27 de ani. (2) Cetăţenii care nu au fost încorporaţi în serviciul militar în termen până la atingerea vârstei de 27 de ani sunt trecuţi în rezerva Forţelor Armate. Cetăţenii care cuprind vârsta de 18-27 de ani şi nu au dreptul la amânare , care nu sunt scutiţi de serviciul militar trebuie sa se prezinte la secţia administrativ-militară pentru a fi supuşi controlului medical.
Care sunt obligaţiunile recruţilor  şi rezerviştilor ?
Conform Articolul 45.
(1) Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi rezerviştii sunt obligaţi să se prezinte, la primirea ordinelor de chemare emise de centrele militare, la data, ora şi locul menţionat de acestea.
(2) Recruţii şi rezerviştii sunt obligaţi să se prezinte la punctul de recrutare, încorporare şi completare pentru:
a) scoaterea din sau luarea în evidenţă la schimbarea domiciliului;
b) anunţarea pierderii sau deteriorării adeverinţei de recrutare, a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare;
c) predarea, înainte de a pleca în străinătate, a adeverinţei de recrutare, a livretului militar şi a ordinului de repartizare la mobilizare, precum şi ridicarea lor la revenirea în ţară;
d) anunţarea absenţei de la domiciliu pe timp de pace pe o durată de peste 45 de zile;
e) anunţarea modificărilor privind locul de muncă sau de studii, calificarea, starea sănătăţii, starea civilă şi schimbarea numelui.
(3) Militarii, la trecerea în rezervă, sunt obligaţi să se prezinte la centrul militar pentru luarea în evidenţă.
(4) În cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin.(2) şi (3), termenul de prezentare la organul de evidenţă militară este de 5 zile pe timp de pace şi de 2 zile – la mobilizare ori pe timp de război.
(5) Tinerii şi recruţii care, din diferite motive, nu au primit ordinul de chemare sunt obligaţi să se prezinte la centrele militare nu mai târziu de sfârşitul anului în care împlinesc vârsta de recrutare sau încorporare.
Care sunt drepturile recruţilor şi rezerviştilorcare participă la pregătirea pentru apărarea Patriei?
Articolul 46.
(1) Drepturile militarilor şi ale membrilor familiilor lor sunt stabilite în Legea cu privire la statutul militarilor.
(2) Recruţii şi rezerviştii internaţi în instituţii medicale pentru stabilirea situaţiei medico-militare au dreptul la asistenţă medicală, medicamente şi întreţinere gratuită.
(3) Cetăţenilor pregătiţi în perioada îndeplinirii serviciului militar în termen pentru anumite specialităţi echivalente celor civile li se recunoaşte calificarea obţinută în baza actelor de atestare, eliberate de unităţile militare.
(4) Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi rezerviştii salariaţi, chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare, au dreptul la concediu plătit de cel mult 3 zile, acordat de autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici în care sunt încadraţi.
(5) Salariaţilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau al celui cu termen redus ori pentru executarea serviciului civil, precum şi salariaţilor concentraţi, li se păstrează locul de muncă în condiţiile prevăzute de lege. Contractele de muncă nu pot fi desfăcute decât în urma desfiinţării instituţiilor publice ori a lichidării agenţilor economici. Funcţiile deţinute de persoanele menţionate pot fi ocupate numai pe durata îndeplinirii serviciului militar sau a executării celui civil.
    (6) Rezerviştii care, la momentul concentrării, erau încadraţi în muncă cu titlu permanent beneficiază de concediu de odihnă integral plătit sau de compensaţia în bani a acestuia.
Care recruţi au dreptul la amânare?
    Articolul 31.
(1) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă recruţilor de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi în cazurile prevăzute la alin.(6).
(2) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen din motive familiale se acordă recrutului care:
a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sunt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sunt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sunt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sunt invalizi de gradul I sau II ori au atins limita de vârstă care le acordă dreptul la pensionare;
b) are soţie invalid de gradul I sau II;
c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii până la 8 ani;
d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vârsta de 18 ani sau mai în vârstă, dar care sunt invalizi de gradul I sau II, dacă aceştia nu sunt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sunt obligate să-i întreţină;
e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii până la 8 ani.
(3) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen din motive de sănătate se acordă recruţilor care, în baza examenului medical, sunt recunoscuţi temporar inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar. Comisia medico-militară trimite persoana care necesită o examinare medicală suplimentară sau tratament în instituţia medicală de la locul de trai, iar în caz de necesitate - într-o instituţie curativă specializată. Tratamentul medical al recruţilor care suferă de boli ce îi fac temporar inapţi pentru serviciul militar se asigură în mod gratuit.
(4) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea continuării studiilor se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţământ secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi superior universitar cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programul de studii.
(5) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau de consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea se acordă până la expirarea mandatului.
    (6) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă şi cetăţenilor supuşi urmăririi penale ori a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată până la încetarea urmăririi penale sau până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.
Care recruţi sunt scutiţi de serviciul militar în termen?
Articolul 32. Este scutit de serviciul militar în termen cetăţeanul care:
a) a fost recunoscut, conform stării de sănătate, inapt pentru serviciul militar pe timp de pace;
b) a absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
c) este eliberat de la îndeplinirea serviciului militar din motive de conştiinţă;
d) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar. Recrutul poate să nu se folosească de acest drept;
e) are antecedente penale nestinse sau nu a fost reabilitat, în modul stabilit de lege.
Care ar fi motivul neprezentării la secţia administrativ-militară?
   Conform Articolul 45, (6) drept motive întemeiate ale neprezentării cetăţeanului la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare, la data fixată prin ordinul de chemare, pot servi:
a) starea gravă a sănătăţii, confirmată prin certificatul medical eliberat de instituţia medicală competentă;
b) decesul unui membru al familiei (părinte, soţie, copil, frate sau soră, unul dintre socri), confirmat prin certificatul de deces;
c) evenimentele de forţă majoră, confirmate prin actele doveditoare eliberate de autorităţile administraţiei publice locale.
(7) Cetăţenii chemaţi la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare, iar în caz de necesitate, şi membrii familiilor lor, precum şi autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici, ai căror salariaţi sunt persoanele respective, au obligaţia de a anunţa de îndată secţia administrativ – militară  despre motivele neprezentării la data, ora şi locul prevăzut în ordinele de chemare, urmând ca, în termen de 3 zile, să prezinte actele doveditoare de rigoare.
Ce se întâmplă daca te eschivezi de la examenul medical?
Articolul 368. 
-    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale (600-1200 lei).
Ce se întâmplă dacă ai renunţa la primirea citaţiei?
      Nimeni nu va insista să semnaţi citaţia. Dar această decizie poate avea pentru Dumneavostră consecinţe neplăcute. În acest caz materialele ce dovedesc faptul refuzului de a primi citaţia, vor fi înaintate inspectoratului de poliţie sau judecătoriei pentru iniţierea dosarului penal pentru eschivare de la serviciul militar. Dacă aveţi amânare ( spre exemplu, studiile în instituţii de învăţământ la zi), nu vă scuteşte de responsabilitatea de a primi citaţia şi a vă prezenta la secţia administrativ-militară.
Ce s-ar întâmpla dacă ai citaţie la Secţia administrativ-militară, pentru încorporare dar nu te prezinţi fără motiv?
În acest caz, eşti considerat fugar de la îndeplinirea serviciului militar. Acest fapt atrage după sine răspunderea penală sau  se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale (32500lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.
Ce s-ar întâmpla dacă pierzi, deteriorez sau nimiceşti cu intenţie documentele de evidenţă militară?
-    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale (150 – 300 lei ).
      Pentru informaţii suplimentare, întrebări ce ţin de domeniul administrativ-militar puteţi apela la Secţia administrativ-militară (l.d.p. Dubăsari ) tel.024852777 de luni până vineri, sau adresa electronică sam.dubasari@army.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Drepturile şi obligaţiunile tinerilor încorporaţi în serviciul militar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta