Harta site-ului
Ajutor
Donații destinate combaterii COVID-19
Donații destinate combaterii COVID-19

În urma lansării la data de 17 martie curent de către Guvernul Republicii Moldova a campaniei de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea coronavirsului COVID-19 și a exprimării interesului și disponibilității persoanelor fizice și juridice de a acorda sprijinul necesar în vederea combaterii virusului COVID-19, de către conducerea raionului a fost emisă astăzi o Dispoziție în acest sens.
Astfel, în conformitate cu Dispoziția Nr.44-n din 27 martie 2020 a Președintelui raionului “Cu privire la instituirea grupului de lucru” și a art. 53, 54 ale Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, Decizia Consiliului raional nr.01/03 din 20.03.2020 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Aparatului Președintelui raionului”, având în vedere disponibilitatea accordării donațiilor financiare din partea persoanelor fizice și juridice pentru Consiliul raional Dubăsari, în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul raionului Dubăsari, a fost dispusă instituirea grupului de lucru pentru examinarea solicitărilor înaintate de către subiecții economici privind finanțarea necesităților stringent ale entităților din raionul Dubăsari, din contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19.
Va fi deschis un cont pentru finanțarea necesităților stringente ale entităților din raionul Dubăsari, care se va suplini din contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19. Grupul de lucru va examina solicitările parvenite, va identifica necesitățile prioritare, întocmind proces-verbal care să includă propunerile privind distribuirea mijloacelor financiare acumulate la contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19. În primul rând vor fi procurate materiale de protecţie – măşti, mănuşi, dezinfectante.
Voluntarii pot dona pentru a ajuta autorităţile şi medicii să depăşească situaţia de criză cauzată de COVID-19. Menționăm, că donatorii pot fi atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. 

 
Tatiana GHERB,
Specialist superior

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Donații destinate combaterii COVID-19 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta