Harta site-ului
Ajutor
Domeniul social în vizorul conducerii raionului Dubăsari
Domeniul social în vizorul conducerii raionului Dubăsari

La data de 05.03.2019, în incinta Casei raionale de cultură, a avut loc adunarea generală a colaboratorilor Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, la care, în calitate de invitat, a fost prezent Președintele raionului, dl Grigore Policinschi. Punctul cel mai important pe agenda zilei l-a constituit raportul de activitate al direcției pentru anul 2018, prezentat de șeful Direcției asistență socială și protecția familiei, dl Vladimir Vancea. Dumnealui a vorbit despre activitățile desfășurate în anul trecut și programul de activitate pentru anul curent.
De asemenea, în cadrul raportului au fost vizate și activitățile organizate și realizate de secțiile, serviile sociale din cadrul direcției, cât și despre problemele apărute pe parcurs. Raportori la capitolul dat au fost șeful adjunct, Elena Constantinov, șeful Secției protecția familiei cu copii în situație de risc, Eugen Botnari, șeful Secției protecția persoanelor în etate și cu dizabilități, Zinaida Stasev, șef Serviciu asistență socială comunitară, Tatiana Lișman și șef Serviciu asistență personală, Mihail Nicolaev.
În cadrul adunării au mai fost discutate detaliat metodele de prestare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cât și antrenarea beneficiarilor de ajutor social în prestarea lucrărilor de intreres public.
O altă întrebare la tema zilei a fost dezvoltarea serviciilor noi instituite în cadrul direcției, Serviciul sprijin pentru familiile cu copii în situație de risc și Serviciul suport monetar, care începând cu anul 2018, odată cu instituirea acestora, a fost posibilă acordarea suportului bănesc pentru 57 familii cu copii în sumă totală de 455 700 lei și pentru 35 familii aflate în dificultate în sumă totală de 151900 lei.
Toți colaboratorii au fost atenționați cu privire la necesitatea participării și implicării în realizarea planurilor de măsuri raionale și locale, cât și implicarea în diferite activități socio-culturale, de voluntariat a beneficiarilor din servicii, pentru o incluziune socială reușită a acestora.
Prezent la adunare, Președintele raionului, dl Grigore Policinschi, a vorbit despre situația actuală din raion, realizările Consiliului raional pe parcursul anului 2018, problemele apărute, cât și perspectivele pentru anul curent. Dumnealui a mai menționat despre importanța îndeplinirii cu seriozitate a obligațiunilor de serviciu a angajaților din domeniu, cât și necesitatea unei strânse colaborări la nivel local și raional a colaboratorilor din domeniul social, medical, ordine publică și domeniul educației. De asemenea, Președințele raionului a fost disponibil de a răspunde la un șir de întrebări apărute de la angajații din teritoriu. 
În final, dumnealui, a mulţumit colaboratorilor din domeniul asistenţei sociale din raion pentru munca pe care o depun şi le-a urat noi succese.
 
Elena CONSTANTINOV,
șef-adjunct DASPF

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Domeniul social în vizorul conducerii raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta