Harta site-ului
Ajutor
Directorul executiv FISM cu o vizită de lucru la Dubăsari
Directorul executiv FISM cu o vizită de lucru la Dubăsari

La data de 20 iulie curent conform planului de activitate al Direcţiei economie, buget şi finanţe a fost organizată o vizită de lucru la instuţiile preşcolare din raion. În cadrul vizitei au fost prezenţi Preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, Director executiv al Fondului de investiţii sociale din Moldova(FISM) – dl Mircea Eşanu, Şef Direcţie economie, buget şi finanţe-dna. L.Cazac, Şef Direcţie învăţămînt general- dna L. Brăduceanu, Şef Direcţie construcţii- dna E.Nicolaev, Şef serviciu resusre invetiţionale- A.Pancov.
Scopul vizitei a fost familiarizarea cu rezultatele implementării proiectelor pentru instituţiile preşcolare în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României prin intermediul FISM. Vizita a fost efectuată la grădiniţa de copii din s.Doroţcaia „Scufiţa Roşie”, grădiniţa de copii „Garofiţa”, Şcoala sportivă raională din s. Pîrîta şi Tabăra de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”.
În urma vizitei au fost realizate următoarele obiective: dotarea instituţiilor preşcolare şi instituţiilor din domeniul social cu mobilier şi utilaje pentru bucătărie.
Conducătorii instituţiilor au adus mulţumiri conducerii raionului, domnului director M.Eşanu şi întregii echipe al Fondului pentru ajutorul acordat în soluţionarea problemelor ce vizează proiectului sus menţionat.
 
Direcţia economie, buget şi finanţe

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Directorul executiv FISM cu o vizită de lucru la Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta