Harta site-ului
Ajutor
Direcția juridică se bucură de un nou coleg
Direcția juridică se bucură de un nou coleg

Rolul entităților din administraţia publică este de a servi interesului general al cetățenilor. Implicit, menirea funcționarului public în calitate de angajat al entităților publice este de a contribui cu profesionalism și integritate la satisfacerea cerințelor beneficiarilor serviciilor publice. Consiliul raional Dubăsari, tot face parte din categoria entităților care activează pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei. De aceea atragerea, recrutarea, selectarea și angajarea persoanelor competente în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari, pentru servirea intereselor cetățenilor comunității, este un scop important al entității noastre. Procedura de ocupare a funcţiei publice vacante sau temporar vacante în cadrul Consiliului raional se realizează în baza sistemului de recrutare şi selectare, prevăzut de Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2010 şi este dominantă în autoritatea publică.
Astfel, conform prevederilor legale, la data de 12.09.2018, în incinta sălii mici de ședințe a Consiliului raional  Dubăsari s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse umane.
Concursul a fost  promovat de dl Vadim Leșco, cu nota medie, la ambele probe, de 8,4.
Doamna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului a adus mulţumire dlui Vadim Leșco pentru participarea la concurs, pentru faptul că specialistul este cointeresat să lucreze conform calificării obținute, dorindu-i încredere în propriile capacități de a face faţă provocărilor, să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorifice cu succes în activităţile cotidiene, să rămână  a fi deosebit de important pentru societate şi împlinit ca funcţionar  public.
G. Berzan,
Șef adjunct, Direcția juridică și resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Direcția juridică se bucură de un nou coleg - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta