Harta site-ului
Ajutor
Direcția asistență socială și protecția familiei își extinde rândurile funcționarilor publici
Direcția asistență socială și protecția familiei își extinde rândurile funcționarilor publici

Pentru ocuparea unor anumite funcţii publice, în anumite cazuri, sunt necesare un şir de condiţii intraspecie, considerate de lege drept cerinţe specifice. Potrivit prevederilor art. 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, pentru ca un funcţionar public să-şi poată continua raporturile de muncă după expirarea perioadei de probă, acesta va depune jurământul de credinţă, care este o condiţie specială intraspecie pentru apariţia unui raport juridic de muncă atipic. Jurământul depus are următorul cuprins: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.” Astfel, de statutul deplin de funcționar public se bucură și dna Dimintean Marina, specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități, Secția prestații sociale, Direcția asistență socială și protecția familiei, care astăzi, 21 februarie, în fața simbolurilor de stat și în prezența dlui Grigore POLICINSCHI, Președintele raionului, dnei Maria Jimbei, vicepreședintele raionului și a colegilor de serviciu a depus jurământul de credință al funcționarului public. Drept rezultat de depunere al jurământului de credință, dna Dimintean Marina, urmează să fie confirmată în funcția respectivă cu atribuirea gradului de calificare respectiv.
În final, dl Grigore Policinschi, a felicitat noul specialist cu acest prilej, menționând despre rolul şi importanţa funcţiei publice ocupate, dorindu-i succese în realizarea obiectivelor trasate şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate. 

Galina BERZAN,
șef-adjunct Direcția juridică și resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Direcția asistență socială și protecția familiei își extinde rândurile funcționarilor publici - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta