Harta site-ului
Ajutor
Delimitarea proprietăţii publice a Autorităţilor publice locale de nivelele I şi II
Delimitarea proprietăţii publice a Autorităţilor publice locale de nivelele I şi II

Întru îndeplinirea Recomandărilor Curţii de Conturi aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.52 din 21 noembrie 2012, recomandările Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova nr.36/01-06-042 din 13.01.2016, deciziei Consiliului raional Dubăsari  nr.05-08 din 26.12.2013 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile şi suprafeţei terenurilor aferente acestora care se află la balanţa contabilă a Consiliulu raional şi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru necesitatea de a stabili de facto şi a delimita proprietăţile publice (bunurile imobile şi terenurile aferente a acestora) a Consiliului raional  şi ale primăriilor din raion, în scopul documentării, evidenţei, înregistrării, protecţiei, coordonării şi reglementării folosirii, conform legii, a proprietăţii publice administrate de Consiliului raional Dubăsari, ca unitate administrative-teritorială de nivelul II şi gestionate de instituţiile publice fondate de Consiliului raional Dubăsari  inclusiv de cele administrate de primăriele din raion. În baza Dispoziţiei nr.14-n din 4 februarie 2016  “Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri din raion” prin care a fost format un grup de lucru în frunte cu preşedintele raionului dl Grigore Policinsci, secretar dl Serghei Guvir şef Direcţia agricultură şi cadastru, membrii grupului de lucru specialiştii din cadrul Consiliului raional, specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării şi preşedinţii a trei comisii de specialitate din cadrul Consiliul raional.
Vineri 12 februarie 2016, ora 10-00 în sala mare de şedinţe a Consiliului raional Dubăsari a avut loc prima şedinţă a grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale de ambele nivele din raion. La care au partipat 6 primari, 8 ingineri cadastrali, specialiştii din cadrul Consiliului raional , unde a fost discutate următoarele întrebări:
1.    Cu privire la verificarea şi actarea bunurilor imobile cu terenurile aferente, suprafeţele şi hotarele proprietate publică de interes raional. 
 Raportori:  Gh.Morarenco arhitector – şef, E.Moiseevşef Secţia administrativ-financiară, S.Guvir, şef DAC
2.    Cu privire la verificarea şi actarea bunurilor imobile cu terenurile aferente, suprafeţele şi hotarele proprietate publică de interes local.  
      Raportori: Specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii
                funciare din primăriile raionului.
3.    Diverse.        

Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului dl Grigore Policinsci, care a venit cu un cuvînt de salut  şi aducînd la cunoştinţă scopul şedinţei. În cadru şedinţei, de către dnl Sergiu Grigoriev a fosr adusâ la cunoştinţă conţinutul Dispoziţiei nr.14-n din 4 februarie 2016 “Cu privire la instituire grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale de ambele niveluri din raion”  dnl Serghei Guvir, dna Lilia Cazac, dna Ecaterina Moiseev au adus la cunoştinţă conţinutul  cadrului legal care reglementează toată procedura dată.
La finele şedinţei s-au decis următoarele: ca şedinţele să fie organizate nu mai rar de o dată în lună, ca la următoare şedinţă să fie invitaţi toţi contabilii şefi din primării, ca în termen de zece zile primăriile vor perfecta toate materialele şi să le prezinte grupului de lucru,  în termen de 15 zile să se perfecteze  şi să se coordoneze schiţele tehnice ale bunurilor imobile cu terenurile aferente ale acestora ( cu indicrea dimensiunilor) cu primarii localităţilor, cu prezentarea ulterioară a actelor respective către grupul instituit.

                                                                    
                                                       Şef Direcţia agricultură şi cadastru, Serghei GUVIR

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Delimitarea proprietăţii publice a Autorităţilor publice locale de nivelele I şi II - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta