Harta site-ului
Ajutor
Cultura nucului - între tradiţie şi perspectivă
Cultura nucului - între tradiţie şi perspectivă

Culturile nucifere sunt tradiționale pentru locuitorii Republicii Moldova, dar şi a tuturor ţărilor amplasate în apropierea Mării Negre şi Mării Mediterane. Începutul secolului XXI a însemnat un salt considerabil  în consolidarea acestor culturi și, mai ales a culturii nucului. La momentul de faţă Republica Moldova face parte din primii 4 cei mai mari exportatori de nuci, cu cota de 6% din volumul global al exportului, cu suma de peste 100 lmn euro, după SUA, Ucraina şi Chile. În lista celor mai mari producători de nuci, Republica Moldova nu se regăseşte, însă prezenţa ţării noastre în lista celor mai mari exportatori denotă faptul că consumul intern de nuci în Moldova este foarte mic şi majoritatea nucilor produse la noi se exportă.
            În anul agricol 2018-2019 la nivel mondial s-au produs peste 3,5 mil. tone de nuci, producţia practic s-a dublat faţă de anul 2006, cînd a fost produse 1,71 mil. tone. Din totalul volumului de nuci, cea mai mare cotă de producere are China, cu 40%, urmată de SUA, cu 31%, însă China, după volumul exportului este situaţă pe locul 6 în topul celor mai mari exportatori, cu 3%. Acest fapt denotă nivelul foarte înalt al consumului intern de nuci.
            Necătînd la volumul mare de nuci exportate din ţara noastră, ramurii date se acordă foarte puţină atenţie, nemaivorbind de un sprijin din partea statului. Dimpotrivă, ultimii 3 ani cultivatorii şi exportatorii de nuci din Republica Moldova simt o mare presiune din partea instituţiilor statului, ceea ce crează foarte multe impedimente. Conform volumului exportului în exprimare financiară, ramura nuciferă se situiază pe locul 2, la nivelul ramurii vitivinicole, cedînd doar producţiei de piese de schimb pentru automobile. Ramura din Moldova cu cel mai mare volum de export, ramura automotive este o ramură netradiţională şi nu aparţine ţării, ea fiind amplasată în zonele economice libere şi este destinaţă exclusiv exportului. Însă producerea vinurilor şi cultivarea nucilor sunt ramuri care ne reprezintă ca ţară. În comparaţie cu ramura vitivinicolă, care este promovată intens de către stat şi susţinută pe diferite căi, inclusiv financiar, prin constituirea unui Fond special de finanţare, cultivarea nucilor nu beneficiază de nici un sprijin din partea statului. Ar fi logic ca ramura ce exportă aşa volum considerabil de producţie să fie susţinută în aceeaşi măsură ca şi cea vitivinicolă.
           Acestea şi alte aspecte au fost discutate la Forumul naţional anual al nucicultorilor, petrecut pe data de 12 decembrie 2019. Forumul dat a inclus şi o componentă ce ţine de informarea nucicultorilor şi potenţialilor fondatori de livezi de nuci privind oportunităţile, avantajele şi greutăţile cu care se poate confrunta un nucicultor. Au fost prezenţi nucicultori din Romania, Franţa, Italia, care au relatat despre particularităţile cultivării nucului în ţările respective, metodele performante de înfiinţare şi îngrijire a livezilor, de recoltare, prelucrare şi depozitare a nucilor.
           Pomul de nuc, ca şi celelate culturi pomicole, necesită o îngrijire sporită pentru a obţine o roadă bună, iar roada bună se consideră cel puţin 2 tone de nuci la hectar. Se are în vedere calitatea solului, accesul la sursa de apă pentru irigare, fertilizarea şi prelucrarea pomilor contra diferitor boli şi dăunători. Tradiţional, în Republica Moldova, nucul era plantat pe o schemă extensivă – 10x10, 8x10, însă ultimii ani se implementează scheme intensive şi superintensive de plantare a pomilor de nuci, cum ar fi 6x4, 4x4, 2x4 şi chiar 1,2x4. Aceste scheme permit a planta pînă la 2000 pomi la hectar şi a obţine o roadă de 4 tone la hectar, chiar şi mai mult. Evident că livezile date necesită un sol bine structurat, fertilizare cu scopul asigurării necesarului de micro şi macroelemente, petrecerea de tăieri de formare, petrecerea măsurilor de protecţie contra bolilor şi dăunătorilor şi, nu în ultimul rind, instalarea unui sistem adecvat de irigare.
            Pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt plantate circa 30 mii hectare de nuci şi culturi nucifere, dintre care 19,5 mii hectare sunt în rod. Pe parcursul următorilor ani se preconizează înfiinţarea încă a cca 10 mii hectare de livezi de culturi nucifere, de soiuri noi autohtone, cum ar fi: Pescianschi, Cazacu, Călăraşi, cît şi de import: Chandler, Fernor, Lara şi altele. În raionul Dubăsari avem plantate 16,65 hectare de nuci de soiuri autohtone, toate aceste suprafeţe au fost plantate pe parcursul ultimilor 4 ani şi respectiv, încă nu sunt intrate pe rod. Şi nici nu putem încă să vorbim despre un oarecare nivel de recoltare. Reieşind din structura şi calitatea solului, raionul este divizat în mai multe zone, începînd cu cea mai buna bonitate a solului de 80-85 bal/ha în unele localităţi şi pînă la bonitatea de 40 bal/ha în altele. Reieşind din aceasta, planificarea înfiinţării unei plantaţii se va efectua conform prezenţei în sol a micro şi macroelementelor necesare anume pomilor de nuc, deoarece aceştia au cerinţe diferite decît pomii de altă specie sau alte culturi agricole. În general, peste 80% din solurile din raionul Dubăsari sunt potrivite pentru cultivarea nucului. La dispoziţia potenţialilor cultivatori de nuci sunt peste 15 soiuri omologate de nuc, atît autohtone cît şi de import, fiecare avînd unele particularităţi ce ţin de necesarul calităţii solului, nivelului de irigare, cantităţii sumare de temperaturi şi altele.
            În Moldova sunt mai multe pepiniere certificate care produc material săditor de nuc, cele mai cunoscute fiind Pepiniera din satul Rediul de Sus, raionul Făleşti, condusă de către Nicolae Chictenco – cel mai cunoscut nucicultor din ţară şi din ţările vecine şi pepiniera de la Voinescu, raionul Hînceşti, condusă de către Oleg Tîrsînă, preşedintele Uniunii Asociaţiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Moldova (UAPCN).
 

 Valeriu POPUŞOI
Direcţia agricultură şi cadastru
  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Cultura nucului - între tradiţie şi perspectivă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta