Harta site-ului
Ajutor
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui raionului Nr. 47-n din 05.04.2016 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 14 aprilie ora 1000, în sala mică de şedinţe al Î.M. „Centrul de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” s. Coșnița, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
 1. Cu privire la rezultatele activităţii IP „Incubatorului de afaceri a raionului Dubăsari” în anul 2015 în vederea susţinerii şi incubării agenţilor economici din micul bussines şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2016. Raportor: E.Nirca, managerul IP IARD.
 2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
 3. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor şi măsurile de întremare a acestora în sezonul estival 2016. Raportor: L.Braducean, şef Direcţie învăţămînt general.
 4. Cu privire la unele modificări în decizia nr.05-07 din 14.12.2012 ”Cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari începînd cu 01.01.2013”. Raportor: G.Berzan, şef-adjunct Direcţie juridică şi resurse umane.
 5. Cu privire la reglementarea procesului de privatizare a fondului de locuinţe. Raportor: G.Berzan, şef-adjunct Direcţie juridică şi resurse umane.
 6. Cu privire la modificările în organigramă şi statele de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional. Raportor: G.Berzan, şef-adjunct Direcţie juridică şi resurse umane.
 7. Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2016. Raportor: E.Nicolaev, șef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
 8. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia. Raportor: M.Jimbei, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale.
 9. Cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul de instituire a Serviciului Social asistenţă personală aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.04-05 din 25.09.2012. Raportor: V.Vancea, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.
 10. Cu privire la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2015 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2016 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului. Raportor: V.Sima, şef IMSP CS Dubăsari.
 11. Cu privire la rezultatele inspectării financiare la IMSP CS Dubăsari. Raportor: V.Sima, şef IMSP CS Dubăsari.
 Proiectele de decizii le puteţi vizualiza accesînd rubrica transparenţă decizională.
Alexandra VATAV,
specialist principal în administrație publică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta