Harta site-ului
Ajutor
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional
Convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui raionului Nr. 69-n din 14 mai 2018 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 25 mai 2018, ora 1100, în incinta Consiliului raional Dubăsari, sala mare de şedinţă, va avea loc ședința ordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților și măsurile de întremare a acestora în sezonul estival 2018.
Raportor: L. Braducean, șef Direcție învățământ general
2. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.08-10 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”.
Raportor: L. Cazac, șef Direcţie economie, buget şi finanţe
3. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor vulnerabile în raionul Dubăsari pentru anii 2018-2021.
Raportor: M. Jimbei, vicepreședintele raionului
4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 08-04 din 21.12.2017 „Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017 și aprobarea acestuia pentru anul 2018”.
Raportor: E. Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07-04 din 21.11.2017 ”Cu privire la rezilierea contractului de locațiune nr. 1 din 10 iulie 2008”.
Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
6. Cu privire la darea în locaţiune a activelor neutilizate.
Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
7. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 1304/OT4-359 din 23.03.2018.
Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
8. Cu privire la acceptul de transmitere în proprietatea Consiliului raional a terenului pe care este amplasat stejarul secular ”Stejarul lui Suvorov” din satul Pîrîta cu terenul aferent conform schiței.
Raportor: S. Guvir, șef Direcție agricultură și cadastru
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului - limită anual.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii secțiilor, direcțiilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
11. Cu privire la examinarea Raportului Curții de Conturi.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Dubăsari.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
13. Cu privire la rezultatele deplasărilor.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
14. Cu privire la organizarea deplasării delegației din partea raionului Dubăsari la Forumul Economic din or. Vladimir, Federația Rusă.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari
15. Cu privire la numirea în funcție a șefului IMSP CS Dubăsari.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari

Proiectele de decizii le puteţi descărca accesând rubrica Transparenţă decizională, www.dubasari.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta