Harta site-ului
Ajutor
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă

     La data de 14.12.2016, în conformitate cu Planual anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, Vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului Consultativ.
 În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
 1. Cu privire la realizarea prevederilor planului de acţiuni al AOFM privind ocuparea forţei de muncă .
 2. Cu privire la realizarea lucrărilor publice în 2016 și posibilitatea antenării șomerilor la lucrări publice remunerate în anul 2017.
 3. Cu privire la conlucrarea cu persoanele vulnerabile înregistrate la AOFM Dubăsari.
 4. Cu privire la rezultatele chestionării agenților economici în anul 2016.
În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 4 decizii și anume:
Decizie nr. 1 din 14.12.2016
Cu privire la activitatea AOFM r-ul Dubăsari
în promovarea politicilor pe piața forței de muncă
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se menționează activitatea AOFM Dubăsari (dna N. Avxentiev) pentru acțiunile întreprinse privind promovarea politicilor de ocupare a forței de muncă.
 3. AOFM Dubăsari (N. Avxentiev):
  1. V-a  contribui la sporirea  gradului de ocupare a populaţiei inclusiv prin promovarea politicilor active pe piața forței de muncă: organizarea seminarelor informative, a măsurilor de recrutare a personalului, Tîrgurilor locurilor de muncă, etc;
  2. Implicarea activă în promovarea măsurilor de creștere a șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  3. Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
  4. Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru implementarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă;
  5. Conlucrarea Agenției cu instituțiile abilitate pentru combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 2 din 14.12.2016
Cu privire la realizarea lucrărilor publice
în 2016 și posibilitatea antenării șomerilor la
lucrări publice remunerate în anul 2017
În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 14 octombrie 2004, pentru realizarea lucrărilor publice, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se stabilesc obiectivele de bază ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind procesul de antrenare a șomerilor la lucrări publice şi anume:
 3. .Asigurarea organizării și desfășurării lucrărilor publice în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
 4. Implicarea activă a Agenţiei în promovarea măsurilor de integrare a persoanelor social –vulnerabile, a tineretului pe piaţa forţei de muncă, a șomerilor care pentru prima dată își caută un loc de muncă și nu posedă vreo profesie, a șomerilor care au o întrerupere îndelungată (de peste un an) în activitatea profesională și a persoanelor de vîrstă prepensionară;
 5. .Întreprinderea măsurilor suplimentare privind informarea APL de nivelul I despre posibilitatea antrenării șomerilor la lucrări publice, oferindu-le temporar un loc de muncă;
 6. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 3 din 14.12.2016
 Cu privire la conlucrarea cu persoanele
vulnerabile înregistrate la AOFM Dubăsari
    În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM (dna N. Avxentiev):
 3. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, persoanelor eliberate din detenție, victimelor traficului de ființe umane, tineret sub 25 ani, înregistrate ca șomeri, în servicii și măsuri de ocupare întru asigurarea integrării pe piața muncii.
 4. .Implicarea activă  în promovarea serviciilor oferite de AOFM, prin ghidarea persoanelor vulnerabile, în accesarea și utilizarea canalelor de informare despre piața muncii: portalul www.angajat.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel – Piața Muncii, platforma târgurilor on-line ale locurilor de muncă – www.e-angajare.md., canalul de Facebook AOFM Dubăsari;
4. Conlucrarea activă a  Agenţiei cu Direcția Asistență Socială şi Protecţia  Familiei în promovarea măsurilor de integrare a persoanelor social –vulnerabile pe piața muncii.
 1. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 4 din 14.12.2016
Cu privire la rezultatele chestionării
agenților economici în anul 2016
   În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM:
  1. Conlucrarea eficientă cu agenții economici întru promovarea serviciilor prestate de AOFM, modalitatea de declarare a locurilor de muncă, servicii de preconcediere,   procedura de invitare a cetățenilor străini în scop de muncă, legislația muncii,etc.
  2. Informarea absolvenților gimnaziilor și liceelor despre profesiile solicitate, prioritare pe piața muncii în 2017, conform Prognozei și a Barometrului profesiilor;
 3. AOFM Dubăsari (N. Avxentiev) va aduce la cunoștință, prin intermediul canalulului de Facebook AOFM Dubăsari, buletinului informativ ,,Dubăsărenii” și a paginei web a Consiliului raional Dubăsari, Prognoza pieții muncii pentru anul 2017 și a Barometrului profesiilor.
 4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Nadejda Avxentiev,
șef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta