Harta site-ului
Ajutor
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 15.06.2016
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 15.06.2016

La data de 10.08.2016, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului Consultativ.
 
 În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
  I. Cu privire laaprobarea Planului de activitate al Consiliului consultativ al AOFM pentru iulie 2016 – iunie 2017.
Raportor: Nadejda Avxentiev.
  II. Cu privire la activitatea AOFM r. Dubasari în promovarea politicilor pe piața forței de muncă în semestrul I anul 2016 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul III curent.
Raportor: Nadejda Avxentiev.
IIICu privire la conlucrarea AOFM cu tinerii înregistrați în 6 luni ale anului 2016.
 Raportor: Ina Reul.
 
În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:
 
Decizie nr. 1 din 10.08.2016
Cu privire laaprobarea Planului de activitate
al Consiliului consultativ al AOFM
pentru iulie 2016 – iunie 2017.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de șeful Agenţiei ce ţine de aprobarea Planului de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2016 – iunie 2017.
 2. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2016 – iunie 2017.
 3. Se asigură realizarea Planului în cauză, cu implicarea partenerilor sociali, de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (d-na Avxentiev N.).
 4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 2 din 10.08.2016
Cu privire la activitatea AOFM r. Dubasari
în promovarea politicilor pe piața forței de muncă
în semestrul I anul 2016 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul III curent.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru pentru trimestrul III 2016, şi anume:
  1. Realizarea măsurilor eficiente privind promovarea politicilor active pe piaţa forţei de muncă;
  2. Realizarea măsurilor de sporire a gradului de ocupare a populaţiei, în comun cu actorii din domeniul ocupării forței de muncă (administrația publică locală, agenţi economici), inclusiv prin organizarea seminarelor informative, a măsurilor de recrutare a personalului, etc.
  3. Implicarea activă a Agenției în promovarea măsurilor de creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dezabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  4. Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
  5. Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru implimentarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de munca;
  6. Conlucrarea Agenției cu ITM Chișinău și IFS Dubăsari privind combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
 
 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 3 din 10.08.2016
Cu privire la conlucrarea AOFM cu tinerii
înregistrați în 6 luni ale anului 2016.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM (dna N. Avxentiev):
 • asigurarea organizării și desfășurării măsurilor active pe piața muncii cu implicarea tineretului: Tîrgurilor locurilor de muncă și a Tirgurilor on-line, seminare informativ-instructive, traininguri,etc;
 • implicarea activă a Agenţiei în promovarea măsurilor de integrare profesională a tinerilor, prin ghidarea în accesarea și utilizarea canalelor de informare despre piața muncii: portalul www.angajat.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel – Piața Muncii, platforma târgurilor on-line ale locurilor de muncă – www.e-angajare.md.;
 • Facilitarea accesului la un curs de formare profesională în corelare cu necesitățile pieții muncii și susținerea la încadrarea în cîmpul muncii după absolvire.
 • Elaborarea și prezentarea ANOFM lista celor mai solicitate profesii/meserii, conform cerințelor pieții forței de muncă din raion, pentru a fi incluse în programele de instruire ale AOFM.
 • De comun acord cu Serviciul Promovarea Politicilor pentru Tineret (dl Victor Aslanov), vor fi desfășurate măsurile active  în cadrul Campaniei de informare cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului.
 1. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
În cadrul şedinţei s-au discutat următoarele aspecte ce ţin de:
 • activitatea Agenţiei în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în anul 2016;
 • conlucrarea cu agenţii economici (identificarea, înregistrarea şi gestionarea locurilor de munca vacante);
 • asigurarea organizării şi desfăşurării măsurilor active pe piaţa muncii cu implicarea tineretului: Tîrgurile Locurilor de Muncă şi Tîrgurilor on-line, seminare informativ-instructive, traininguri;
 • Impicarea activă a Agenţiei în promovarea măsurilor de integrare profesională a tinerilor, prin ghidarea în accesarea şi utilizarea canalelor de informare despre piaţa muncii;
 • Informarea privind organizarea şi desfăşurarea  Campaniei de informare consacrată Zilei Internaţionale a Tineretului cu sloganul: „Eşti tînăr? Cauţi un loc de muncă? Fii clientul AOFM .”
 • Prezentarea programului din cadrul Campaniei de informare a Tineretului și anume:
 1. 10.08.2016 - Clubul Muncii cu tematica „Protecţia socială a tinerilor”, cu participarea tinerilor cu vîrsta 16-29 ani;
 2. 10.08.2016 -  Şedinta Consiliului Consultativ în cadrul careia s-a discutat despre conlucrarea cu  tinerii înregistrati la AOFM Dubăsari, semestrul I anul 2016;
 3. 10-12.08.2016 -  Ziua Uşilor Deschise la AOFM Dubăsari, unde pot să se adreseze  tînerii  cu vîrsta 16-29 ani, care sînt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să îmbrățișeze o profesie/meserie;
 4. 12.08.2016- Seminar informativ cu participarea tinerilor, organizat în parteneriat cu Biblioteca Publică din s. Molovata-Noua, Serviciul Promovarea Politicilor pentru Tineret Consiliul Raional Dubăsari  și Consiliul Tinerilor din s. Molovata-Nouă.
 
Nadejda AVXENTIEV,
șef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 15.06.2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta