Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional în acţiune
Consiliul raional în acţiune

La 26 decembrie curent, consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru unde au examinat mai multe decizii, care vor avea un impact direct în activitatea Consiliului raional în anul următor 2020. Ultima şedinţă din anul 2019 s-a desfăşurat în incinta Centrului de odihnă pentru copii şi tineret – „Prietenia” la care au participat consilieri raionali, colaboratori ai Aparatului Preşedintelui raionului, conducători de secţii, direcţii, specialişti din cadrul Consiliului raional, conducători de servicii desconcentrate în teritoriu.
Astfel, a fost aprobat Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Dubăsari. La fel, a fost aprobat şi Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2020. Conform acestuia pentru anul următor sunt planificate 36 de chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional, sunt planificate peste 90 de activităţi organizatorice şi peste 64 activităţi social-cultural-sportive.
Cele mai multe dezbateri şi discuţii au fost pe marginea proiectelor de decizii privind aprobarea organigramei şi statului de personal al Consiliului raional, aprobarea bugetului pentru anul 2020 în ambele lecturi şi decizia cu privire la realizarea Programului raional de repartizare şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 şi aprobarea acestuia pentru 2020. Noua organigramă prevede o multitudine de modificări atît în organigramă, cît şi în statul de personal. Mai mulţi consilieri raionali s-au expus asupra problemelor discutate, în rezultat fiind luate deciziile respective.
 
Alte decizii aprobate au fost:
 • Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Consiliului raional
 • Cu privire la casarea unor bunuri uzate
 • Cu privire la stabilirea indemnizației consilierilor raionali
 • Cu privire la mersul realizării Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 și aprobarea acestuia pentru anul 2020
 • Cu privire la stabilirea și aprobarea parcursului-limită al autoturismelor  de serviciu din cadrul Consiliului raional
 • Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane mobile pentru angajații Consiliului raional Dubăsari
 • Cu privire la gestionarea terenurilor, bunurilor imobile amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol
 • Cu privire la stabilirea evaluatorului pentru funcționarul public de conducere
 • Cu privire la aprobarea graficului de concedii de odihnă anuale pentru funcționarii publici de conducere
 • Cu privire la acordarea împuternicirii de reprezentare a Consiliului raional Dubăsari
 • Cu privire la instituirea Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe
 • Cu privire la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară
 • Cu privire la aprobarea unor acorduri de parteneriat
 • Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de coordonare și a Consiliilor administrative a unor instituții publice
Şedinţa a fost condusă de dl Ştefan DRIGA, Preşedintele Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii, cu participarea a 26 de consilieri din totalul de 27 aleşi locali. Dat fiind faptul că această ședință a fost ultima din anul 2019 și în prag sunt sărbătorile de iarnă, colectivul artistic ”Flori de măr” din satul Coşniţa, a venit cu un colind și mesaj de felicitare și urare pentru consilierii raionali. După semnarea, deciziile Consiliului raional vor fi accesate în rubrica Acte normative, deciziile Consiliului raional, www.dubasari.md.
 
Ecaterina RACOVEŢ,
şef Secţie informare, transparenţă
şi relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliul raional în acţiune - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta