Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru

În temeiul art. 45, al. (3), art. 53, 54 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform Dispoziției Președintelui raionului Dubăsari Nr. 146-n din 17 decembrie 2021, Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru.
Ședința va avea loc pe data de 28 decembrie 2021, ora 1100, în incinta Taberei de odihnă „Nistru“ s. Molovata Nouă cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la realizarea proiectelor de parteneriat în domeniul tineret
     Raportor: Ec. Rusu, șef Centrul raional de tineret
2. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional
    Raportor: L. Cazac. șef Direcție economie, buget și finanțe
   Coraportori: V. Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei
                       V. Tolstenco, șef Direcție învățământ general
                      Ec. Moiseev, șef Secție administrativ - financiară
3. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură
    Raportor: L. Cazac. șef Direcție economie, buget și finanțe
4. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua
    Raportor: L. Cazac. șef Direcție economie, buget și finanțe
5. Cu privire la transmiterea unor bunuri
    Raportor: Ec. Moiseev, șef Secție administrativ-financiară
6. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate
   Raportor: Ec. Moiseev, șef Secție administrativ-financiară
   Coraportori: L. Cazac. șef Direcție economie, buget și finanțe
                     V. Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei
                     V. Bacioi, directorul LT Doroțcaia
                     A. Bejenari, directorul LT ,,Ștefan cel Mare”, s. Molovata
                    T. Rotari, directorul LT Holercani
7. Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022, finanțat din Fondul rutier
    Raportor: E. Nicolaev, șef Secție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
8. Cu privire la activitățile pentru încorporarea tinerilor a.n. 1995-2004 în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil în aprilie-iulie 2022 și octombrie 2022-ianuarie 2023
    Raportor: A. Reul, șef Secție administrativ-militară
9. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2022
    Raportor: M. Jimbei, secretarul Consiliului raional
10. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale
     Raportor: G. Berzan, șef Secție juridică și resurse umane
11. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante, ce țin de competența legală a Consiliului raional de numire în funcție
      Raportor: M. Jimbei, secretarul Consiliului raional
12. Cu privire la acordarea premiului anual
      Raportor: V. Todica, consilier raional
Secretarul Consiliului raional, de comun cu Secția administrație și servicii publice, vor asigura organizarea ședinței Consiliului raional, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică și a instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19.
Proiectele de decizie pot fi accesate pe pagina oficială www.dubasari.md la secțiunea transparență decizională.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta