Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru!
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru!

În temeiul art. 45, al. (3), art. 53, 54 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform Dispoziției președintelui raionului nr.110-n din 09 noiembrie 2021, Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru pe data de 19 noiembrie 2021, ora 14:00 în incinta Î.M. COCT Prietenia s. Coșnița, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la emiterea și eliberarea certificatelor de roadă biologică la culturile agricole cultivate pe terenurile amplasate după traseul M4-Rîbnița-Dubăsari-Tiraspol 
Raportor: S.Guvir, șef Secție agricultură și cadastru
2. 
Cu privire la accesul la terenurile, proprietate publică și privată, amplasate după traseul M4 Rîbnița – Dubăsari - Tiraspol 
Raportor: S.Guvir, șef Secție agricultură și cadastru
3. 
Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Dubăsari, la data de 01.01.2021 
Raportor:V. Popușoi, șef Serviciu cadastru
4. Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale la un bun imobil 
Raportor:V. Popușoi, șef Serviciu cadastru
5. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a unui bun imobil 
Raportor:V. Popușoi, șef Serviciu cadastru
6. 
Cu privire abrogarea unor decizii, operarea unor modificări și completări în unele decizii ale Consiliului raional, notificate de către OTCS   
Raportor: M.Jimbei, secretarul Consiliului raional

7Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului raional de granturi destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor 
Raportor: M.Perciuleac, șef Secție cultură și turism
8. Cu privire la măsurile întreprinse în raion pentru combaterea și profilaxia Covid-19 
Raportor: A.Vinari, șef IMSP CS Dubăsari
9.
Cu privire la reglementarea activității IMSP CS Dubăsari 
Raportor: A.Vinari, șef IMSP CS Dubăsari
10. Cu privire la aprobarea unor acorduri de cooperare și parteneriat 
Raportor: V.Izman, vicepreședintele raionului
11. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari și Asociaţia Obştească ,,CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” 
Raportor: V.Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei
12. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari și Asociaţia Obştească ,,Concordia Proiecte Sociale”
Raportor: V.Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei
13. Cu privire la trecerea în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2006 și cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuți în evidența militară
Raportor: A. Reul, șef Secție administrativ-militară
14. Cu privire la casarea unor bunuri uzate
Raportor: V. Tolstenco, șef Secție politici educaționale, Direcția învățământ general
15. Cu privire la expunerea la licitație de vânzare a unei unități de transport
Raportor:Gr.Filipov, președintele raionului
16. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate
Raportor: A.Vinari, șef IMSP CS Dubăsari
17. Cu privire la instituirea Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe
Raportor: G.Berzan, șef Secție juridică și resurse umane
18. Cu privire la modificarea/corelarea bugetului raional
Raportor: L.Cazac. șef Direcție economie, buget și finanțe
19. Cu privire la operarea unor modificări în Programul raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021, finanțat din Fondul rutier și aprobarea acestuia pentru anul 2022.
Raportor: E.Nicolaev, șef Secție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
20. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă la inițiativa uneia dintre părți
Raportor: V.Izman, vicepreședintele raionului
Secretarul Consiliului raional, de comun cu Secția administrație și servicii publice, vor asigura organizarea ședinței Consiliului raional, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică și a instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19.
Proiectele de decizie pot fi accesate pe pagina oficială www.dubasari.md la secțiunea transparență decizională.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară de lucru! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta