Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară

În temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, deciziilor Consiliului raional nr. 5-1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari” şi nr. 1/3 din 20.03.20 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului preşedintelui raionului” și Dispoziției Nr. 103-n din 25.08.2020 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional pe data de 04 septembrie 2020, ora 10 00 în incinta ÎM Centrul de odihnă pentru copii şi tineret ,, Prietenia” sala de şedinţe etajul III, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de Asistenţă primară a IMSP CS Dubăsari pentru anii 2020-2022. Raportor: A.Vinari, şef IMSP CS Dubăsari.
2. Cu privire la aprobarea candidaturilor membrilor Consiliului electoral raional de circumscripţie. Raportor: M.Jimbei, secretarul Consiliului raional.
3. Cu privire la rezultatele activităţii şcolii sportive în anul 2019, I semestru al anului 2020 şi sarcinile principale de îmbunătăţire  a acesteia pentru anul 2020-2021. Raportor: A.Gherlac, director la şcoala sportivă.
4. Cu privire la transmiterea unor bunuri. Raportor: L.Braducean, şef Direcţie învăţământ general.
5.Cu privire la acordul de trecere în gestiune a unor bunuri. Raportor: L.Braducean, şef Direcţie învăţămînt general.
6. Cu privire la casarea unor bunuri. Raportor: L.Braducean, şef Direcţie învăţămînt general.
7. Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raionul Dubăsari, pentru anul şcolar, 2020-2021. Raportor: L.Braducean, şef Direcţie învăţămînt general.
8. Cu privire la aderarea raionului Dubăsari la Convenţia Primarilor privind clima şi energia. Raportor: D.Popa, vicepreşedintele raionului.
9. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie ,,Moldova –China”. Raportor: D.Popa, vicepreşedintele raionului.
10. Cu privire la privatizarea fondului de locuinţe. Raportor: D.Popa, vicepreşedintele raionului.
11. Cu privire la unele modificări în Programul raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, finanţat din Fondul rutier. Raportor: E.Nicolaev, şef Secţia construcţie, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
12. Cu privire la expunerea la licitaţie de vînzare a Casei de odihnă a Consiliului raional. Raportor:Gr. Filipov, preşedintele raionului.
13. Cu privire la modificarea bugetului. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
14. Cu privire la raportul de activitate al Autorităţii executive a Consiliului raional Dubăsari în vederea dezvoltării durabile a raionului, în perioada decembrie 2019-iulie 2020. Raportor: Gr.Filipov, preşedintele raionului.
15. Cu privire la raportul de activitate al vicepreşedintelui raionului în domeniul social pentru I semestru al anului 2020. Raportor: S.Grigoriev, vicepreşedintele raionului.
16. Cu privire la raportul de activitate al vicepreşedintelui raionului (dezvoltarea sectorului agro-industrial şi economic) în perioada decembrie 2019-iulie 2020. Raportor: D.Popa, vicepreşedintele raionului.
17. Cu privire la rezultatele controlului Inspecţiei financiare la ÎM COCT ,,Prietenia”. Raportor: N.Torpan, administrator ÎM COCT ,,Prietenia”
Coraportor: A.Stasev, contabil-şef ÎM COCT ,,Prietenia”.
18. Cu privire la reglementarea activităţii ÎM COCT ,,Prietenia”. Raportor: S.Grigoriev, vicepreşedintele raionului.
19. Cu privire la operarea unor modificări în organigrama şi statele de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional.
Raportor: P. Bondari, consilier raional.
20. Cu privire la susţinerea financiară prin cofinanţare a proiectelor transfrontaliere în derulare a Consiliului raional. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele Comisiei consultative de specialitate pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media.
21. Cu privire la condamnarea instalării posturilor paramilitare de către autorităţile neconstituţionale şi declararea nelegitimă a acestora pe teritoriul raionului Dubăsari. Raportor: P. Bondari, consilier raional.
22. Cu privire la suplinirea Programului de activitate a Consiliului raional pentru anul 2020. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele Comisiei consultative de specialitate pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media.
2. Conducătorii structurilor subdivizionale sunt responsabili pentru prezentarea proiectelor de decizie pentru consultări publice şi examinare în cadrul comisiilor consultative de specialitate.
3. Secretarul Consiliului raional (dna M.Jimbei) va asigura informarea consilierilor raionali, autorităţilor publice locale privind organizarea şedinţei Consiliului raional, publicarea proiectelor de decizii pentru consultare publică ale acestora.
4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică şi intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință ordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta