Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru

În temeiul art. 45, al. (3), art. 53, 54 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Dispoziției Președintelui raionului Dubăsari nr. 108-n din 13 noiembrie 2023 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pe data de 16 noiembrie 2023, ora 1100. Ședința va fi organizată în sala mare de ședințe a Consiliului raional, etajul II, și va avea următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024. Raportor: T. Iavița, șef adjunct DÎG
2. Cu privire la transmiterea unor bunuri. Raportor: T. Iavița, șef adjunct DÎG
3. Cu privire la operarea unor modificări la Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, finanțat din Fondul rutier. Raportor: E. Nicolaev, șef SCGCDT
4. Cu privire la evaluarea  masei lemnoase. Raportor: E. Nicolaev, șef SCGCDT
5. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.Raportor: M. Perciuleac, șef SCT
6. Cu privire la corelarea, rectificarea bugetului. Raportor: L. Cazac, șef DEBF
7. Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de  asistență socială ,,RESTART”). Raportor: E. Botnari, șef DASPF
8. Cu privire la acordarea indemnizației unice la expirarea mandatului alesului local. Raportor: M. Jîmbei, secretara Consiliului raional
9. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi. Raportor: Gr. Filipov, Președintele raionului.
Proiectele de decizie pot fi accesate pe pagina oficială a Consiliului raional  www.dubasari.md, Secțiunea Transparență decizională, rubrica Proiecte de decizii.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta