Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari s-a convocat în ședință ordinară de lucru
Consiliul raional Dubăsari s-a convocat în ședință ordinară de lucru

În temeiul art.45, al.(2) și al.(3), art. 53, 54 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, pe data de 12 februarie curent, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului raional Dubăsari. Până a purcede la examinarea chestiunilor din ordinea de zi, Președintele raionului Dubăsari, dl Sergiu GRIGORIEV, cu ocazia prezenței în unanimitate a consilierilor, a înmânat aleșilor locali legitimațiile de consilier raional. De asemenea, de legitimații s-au învrednicit și vicepreședinții raionului Dubăsari, dnii Alexandru REUL și Gurii ISAC. Ulterior, cu votul majorității consilierilor, dl Alexandru TVICENCO, a fost numit președinte al ședinței, iar în cazul imposibilității semnării actelor, fiind împuternicit dl Petru NIRCA.
Spre aprobare, consilierilor raionali, le-a fost înaintată următoarea Ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar  al raionului Dubăsari, la data de 01.01.2024. Raportor: Veaceslav Grigoriev, șef Serviciu cadastru.
2. Cu privire la rezultatele activității IP „Incubatorul de Afaceri, r-nul Dubăsari” în anul 2023 și sarcinile prioritare pentru anul 2024. Raportor: Galina Sandu, administratoare IP Incubatorul de Afaceri.
3. Cu privire la executarea Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2023. Raportor: Eudochia Nicolaev, șefă SCGCDT.
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor colectate ale Consiliului raional și instituțiilor subordonate. Raportor: Lilia Cazac, șefă DEBF.
5. Cu privire la stabilirea și aprobarea parcursului-limită al autoturismelor de serviciu din cadrul Consiliului raional. Raportor: Sergiu Grigoriev, președintele raionului.
6. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului raional. Raportor: Sergiu Grigoriev, președintele raionului.
7. Cu privire la transmiterea unor bunuri mobile și imobile. Raportor: Gurii Isac, vicepreședintele raionului.
8. Cu privire la transmiterea unor bunuri. Raportor: Gurii Isac, vicepreședintele raionului.
9. Cu privire la constatarea încetării de drept  a unor raporturi de serviciu. Raportor: Gurii Isac, vicepreședintele raionului.
10. Cu privire la preluarea de către Consiliul raional a datoriilor, formate la DASPF. Raportor: Gurii Isac, vicepreședintele raionului.
11. Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului-limită al statelor de personal al Aparatului președintelui raionului și al subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari. Raportor: Sergiu Grigoriev, președintele raionului.
12. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2024. Raportor: Lilia Cazac, șefă DEBF.
13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Centrului de tineret Dubăsari. Raportor: Maria Perciuleac, șefă SCT.
14. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere  vacante ce țin de competența legală a Consiliului raional de numire în funcție. Raportor: Maria Jimbei, secretară interimară a Consiliului raional.
15. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale în anul 2024.Raportor: Galina Berzan, șefă SJRU.
Cu votul majorității consilierilor raionali toate proiectele de decizie, au fost aprobate. Amintim, că până la ședință, proiectele de decizie sunt examinate în cadrul comisiilor de specialitate, iar pentru fiecare proiect de decizie se emite un aviz pozitiv sau negativ.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari s-a convocat în ședință ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta