Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari la ai săi 15 ani de activitate
Consiliul raional Dubăsari la ai săi 15 ani de activitate

Consiliul Raional Dubăsari anul acesta sărbătorește o frumoasă aniversare de 15 ani de activitate de la reinstituirea sa din anul 2003.
Cu acest prilej, Președinții Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului raional cît și un grup de consilieri raionali, au venit cu inițiativa de a fi convocată ședința extraordinară a Consiliului raional la data de 28 iunie. În cadrul acesteia au fost examinate și aprobate cu succes cinci proiecte de decizii, după cum urmează:
01. Cu privire la activitatea Consiliului Raional Dubăsari pe perioada anilor 2015-2018, situația social-economică și sarcinile prioritare pentru următorii ani.În cadrul raportului de activitate prezentat, Președintele raionului a menționat atât succesele obținute cît și sarcinile prioritare pentru următorii ani. Proiectul în cauză a fost susținut unanim de către toți consilierii, fiind menționată ca pozitivă activitatea Preşedintelui raionului în calitate de Autoritate executivă, Comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional pentru executarea programelor de activitate locale, regionale, naționale, internaționale, realizarea competenţelor, atribuţiilor de serviciu, împuternicirilor delegate de Consiliul Raional și bugetelor aprobate și executate pentru perioada anilor 2015-2018.
02. Cu privire la organizarea deplasării delegației din partea raionului Dubăsari la Truskaveț, regiunea Lvov, Ucraina.Susținerea proiectului dat a fost unanimă, având în vedere necesitatea dezvoltării și lărgirea spectrului de colaborare și schimburi de experiență cu alte țări. În acest scop se preconizează deplasarea delegației din partea raionului Dubăsari la Truskaveț, regiunea Lvov, pentru semnarea unor acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Consiliului Local Truskaveţ, regiunea Lvov, Ucraina.
03. Cu privire la cooperarea între Consiliul raional Dubăsari și Asociația Obștească ”Operae Life”, Italia.Proiectul dat a fost susținut unanim, fiind un nou reper de dezvoltare și susținere a instituțiilor publice din raion. Punctul de pornire privind implicarea AO ”Operae Life” fiind gimnaziul ”Anatol Codru”, s. Molovata Nouă, care va beneficia  pentru început de lucrări de reparație a sălilor de studii, schimbarea acoperișului și reparația sistemului de canalizare.
04. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.08-10 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”.Susținerea proiectului dat a fost cu majoritatea voturilor, pentru alocarea din soldul disponibil al bugetului raional a 105 mii lei întru procurarea costumelor scenice colectivului cu titlu model ”Integro”, costumație și accesorii necesare pentru ansamblul ”Doruleț” s. Doroțcaia și organizarea deplasărilor peste hotare în cadrul relațiilor transfrontaliere.
La propunerea Comisiei de specialitate pentru problemele administrative, buget și finanțe de a acorda o primă pentru Președintele raionului cu ocazia Zilei funcționarului public a fost examinat proiectul de decizie nr.05 Cu privire la acordarea unei prime, proiectul fiind susținut de consilieri.
La această ședință aniversară au fost invitați pentru participare atât conducătorii serviciilor descentralizate cât și conducătorii serviciilor desconcentrate, primarii localităților, comunitatea.
 
Alexandra VATAV,
specialist principal în probleme resurse umane

 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari la ai săi 15 ani de activitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta