Harta site-ului
Ajutor
Consiliul de administrare al Incubatorului de Afaceri s-a întrunit într-o nouă ședință
Consiliul de administrare al Incubatorului de Afaceri s-a întrunit într-o nouă ședință

Astăzi 20 decembrie  curent, la Incubatorul de Afaceri din Raionul Dubăsari, a avut loc ședința Consiliului de administrare al IP IARD. Membrii consiliului au pus în discuție raportul de activitate al IP IARD pentru trimestrul I-II-III al anului 2021, datoriile curente ale rezidenților IP IARD. De asemena, pe parcursul ședinței o atenție s-a atras și asupra situației curente a  incubatorului cu prezentarea  constrângerilor și impiedimentelor cu care se confruntă rezidenții din cadrul incubatorului.
Dl Grigore Filipov, preşedintele raionului Dubăsari, a deschis şedinţa Consiliului de administrare prin salutarea membrilor acesteia cu anunțarea ordinei de zi. 
În cadrul ședinței dna Sandu Galina, administrator al incubatorului a prezentat raportul  privind activitatea IP IARD, în care a stipulat principalele evenimente  aferente instituției, seminare/ședințe care s-au petrecut în incinta IP IARD și instruiri/conferințe la care au participat administratorul și rezidenții IP IARD. Prezentând realizările atinse de Incubatorului de Afacere  din Raionul Dubăsari pentru perioada dată, administratorul a menționat faptul că sunt și rezultate de success, promovând  astfel raionul Dubăsari.
Administratorul a mai comunicat că lucrul cu rezidenții incubatorului, oferirea informațiilor vizitatorilor incubatorului privind condițiile de incubare,  a avut loc pe parcursul atât trimestrul I-II-III a anului 2021, asigurând transparența serviciilor și activităților instituției pe rețelele de socializare.  
La situația din 20.12.2020, Incubatorul de Afaceri din Raionul Dubăsari găzduiește – 26 companii. Companiile rezidente au creat 62 locuri de muncă. Nu numai populația raionului a benificiat în urma deschiderii acestor întreprinderi, prin serviciile prestate de către acestea, ci și bugetul local a fost completat cu noi venituri.
Rata de ocupare fiind de 94 %, aceasta se datorează extinderii activității rezidenților existenți și a noilor rezidenți incubați. La capitolul dat, membrii consiliului au menționat că rezultatele de care se bucură astăzi instituția se datorează administratorului  IP IARD care își orientează zilnic forțele și abilitățile însușite pentru a atinge în scurt timp rata ocupării.
În ceea ce priveşte situaţia financiară pentru trimestrul I-II-III al IP IARD  nu înregistrează nici o datorie la capitolul servicii comunale, toate facturile primite până la data curentă au fost achitate.
Principala sursă de venit pentru IP IARD o constituie închirierea spațiilor, care se oferă rezidenților la preț redus față de cel comercial. Totuși, în pofida, resurselor financiare limitate, administrația IP IARD a reușit să mențină activitatea instituției și a rezidenților incubați.
Noi rezultate a obținut Instituția Publică “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”, reprezentată de către administratorul, dna Sandu Galina, înaintând cerere de chemare în judecată cu privire la încasarea datoriilor conform Contractului de împrumut nr. 4 și a Contractului de locațiune nr. 25 încheiate între IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” și SRL “Glass Mirrors Group”. Conform Hotărârei  din 08 decembrie 2021, de către Președintele ședinței Judecătorul dl Dan Sîrbu, examinând în ședința publică, în procedura generală, cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către Instituția Publică  “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” împotriva SRL “Glass Mirrors Group”, a hotărât că se încasează de la SRL “Glass Mirrors Group” cu privire la încasarea datoriei și cheltuielilor de judecată în benificiul Instituției Publice “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”, la ambele capitole.
Implicarea administratorului în diverse webinare destinate pentru informatizarea privind oportunitățile de dezvoltare a afacerilor cu perspectiva de a contribui la oferirea suportului consultativ pentru agenții economici din teritoriu pentru dezvoltarea afacerii, a fost apreciată de către membrii Consiliului de administrare, prezenți, dar și a celor care au votat de la distanță.
Preşedintele raionului Dubăsari Dl Grigore Filipov și toți membrii Consiliului de administrare al IP IARD, prezenți la ședință, au adus sincerele mulțumiri dnei Sandu Galina, pentru munca depusă și rezultatele obținute în cadrul institiției publice pe perioada raportării, dorindu-i mult succes în continuare în activitatea desfășurată în cadrul incubatorului, și să sperăm că în anul 2022 activitatea IP IARD Dubăsari v-a fi de asemenea productivă, iar rezultatele financiare ale rezidenților v-or contribui la susținerea economico-socială a raionului.
Dl Grigore Filipov a subliniat faptul, că misiunea Incubatorului de Afacere constă în dezvoltarea economică locală, prin crearea de noi companii și locuri de muncă, prin stimularea spiritului antreprenorial și atragerea de noi investiții.
Galina SANDU,
administrator,  IP „Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul de administrare al Incubatorului de Afaceri s-a întrunit într-o nouă ședință - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta