Harta site-ului
Ajutor
Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă
Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă

La data de 16.05.2017, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, preşedintele Consiliului Consultativ.
În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
 I.Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în trimestrul I anul 2017 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul II curent.
II.Cu privire la orientarea, formarea profesională a șomerilor și posibilitatea plasării în câmpul muncii după absolvirea unui curs.
III.Organizarea Târgurilor locurilor de muncă  pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile  economice, sindicatele  şi organizaţiile neguvernamentale.
 Decizie nr. 1 din 16.05.2017
Cu privire la activitatea AOFM r. Dubasari în promovarea politicilor pe piața forței de muncă în trimestrul I anul 2017 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul II curent.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
  1. Se ia act de informaţia prezentată.
  2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru pentru trimestrul II 2017, şi anume:
2.1Realizarea măsurilor  privind promovarea politicilor active pe piaţa forţei de muncă, în comun cu actorii din domeniul ocupării forței de muncă (administrația publică locală, agenţi economici), inclusiv și desfăşurarea tîrgurilor locurilor de muncă, în contextul Planului de activitate pentru trimestrul II 2017.
2.2Implicarea activă a Agenției în promovarea măsurilor de creștere a șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
2.3Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
2.4Facilitarea accesului la un curs de formare profesională în corelare cu necesitățile pieții muncii și susținerea la încadrarea în câmpul muncii după absolvire.
2.5Întreprinderea măsurilor suplimentare privind informarea APL de nivelul I despre posibilitatea antrenării șomerilor la lucrări publice, inclusiv şi organizarea seminarelor informative.
3. Conlucrarea Agenției cu instituțiile abilitate pentru combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 2 din 16.05.2017
Cu privire la orientarea, formarea profesională a șomerilor și posibilitatea plasării în câmpul muncii după absolvirea unui curs.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1080  din 05.09.2003 despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor,  pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1.Se ia act de informaţia prezentată.
2.Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă va:
1.1analiza necesităţile pieţii forţei de muncă, racorda pregătirea profesională la structura economiei locale și  facilita integrarea profesională a şomerilor după absolvirea cursurilor;
1.2consulta, selecta şi orienta profesional  şomerii şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care necesită  formare profesională;
1.3monitoriza lunar şomerii  înmatriculaţi, instruiţi, exmatriculaţi şi plasaţi în câmpul muncii după absolvirea cursurilor;
1.4controla procesul instructiv-educativ în perioada instruirii teoretice şi practice, îndeplinirea planurilor şi programelor de studii, respectarea termenelor şi asigurarea calităţii instruirii;
1.5realiza informarea viitorilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ din raion, în perioada lunii mai 2017, privind cursurile de formare profesională oferite de agenție, precum și accesarea și utilizarea canalelor de informare despre piața muncii: portalul www.angajat.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel – Piața Muncii, platforma târgurilor on-line ale locurilor de muncă – www.e-angajare.md.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 3 din 16.05.2017
Cu privire la Organizarea Târgurilor locurilor de muncă pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile  economice, sindicatele  şi organizaţiile neguvernamentale.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1.Se ia act de informaţia prezentată.
2.Se pune în sarcina AOFM Dubăsari (dna N. Avxentiev):
2.1Organizarea Târgurilor locurilor de muncă, cu participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a tinerilor;
2.2Stabilirea unor relații de încredere cu angajatorii;
2.3Conlucrarea Agenției cu Inspecția Muncii privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante;
2.4Asigurarea informării în masă a populației privind locurile de muncă vacante și anume publicarea avizurilor în bulatinul informativ al Consiliului raional Dubăsari, afişarea materialelor informative pe panourile agenţiei și ale primăriilor.
3.Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Nadejda AVXENTIEV,
şef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta