Harta site-ului
Ajutor
Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în ședință
Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în ședință

La data de 20.06.2018, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului Consultativ.
 În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
1. Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în semestrul I anul 2018 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul III curent.      
2. Cu privire la orientarea, formarea profesională a șomerilor și susţinere la încadrarea în câmpul muncii după absolvire.
3. Cu privire la desfășurarea Târgurilor locurilor de muncă  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret.         
În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:
Decizie nr. 1 din 20.06.2018 ,,Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă însemestrul I anul 2018 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul III curent”.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată și se menționează activitatea agenției pentru măsurile active organizate și oferirea suportului la angajare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru trimestrul III 2018 şi anume:
2.1 Organizarea Campaniilor de informare privind serviciile şi măsurile de ocupare a forţei de muncă acordate de agenție, îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor şi măsurilor de ocupare a forţei de muncă;
2.2 Implicarea activă a Agenției în promovarea măsurilor de creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tineri 16-29 ani;
2.3 Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
2.4 Intensificarea conlucrării  cu șomerii beneficiari de ajutor de șomaj pentru a spori angajarea în câmpul muncii.
3. Conlucrarea Agenției cu instituțiile abilitate pentru combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 2 din 20.06.2018 ,,Cu privire la orientarea, formarea profesională a șomerilor și susţinere la încadrarea în câmpul muncii după absolvire”.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1080  din 05.09.2003 despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor,  pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă va:
2.1 analiza necesităţile pieţei forţei de muncă, racorda pregătirea profesională la structura economiei locale și va facilita încadrarea în câmpul muncii după absolvire;
2.2 consulta, selecta şi orienta profesional  şomerii şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care necesită  formare profesională;
2.3 monitoriza lunar şomerii  înmatriculaţi, instruiţi, exmatriculaţi şi plasaţi în câmpul muncii după absolvirea cursurilor;
3. Conlucrarea Agenției cu instituțiile de învățământ din raion pentru implicarea în Campanii de informare, orientare profesională și ghidare în carieră a viitorilor absolvenți.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 3 din 20.06.2018 ,,Cu privire la desfășurarea Târgurilor locurilor de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret”.          
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se pune în sarcina AOFM Dubăsari (dna N. Avxentiev):
2.1 Îmbunătăţirea colaborării cu angajatorii,  ocuparea locurilor de muncă libere  prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor;
2.2 Asigurarea informării populației privind locurile de muncă vacante și anume publicarea avizurilor în buletinul informativ, afişarea materialelor informative pe panourile agenţiei și ale primăriilor.
2.3 Conlucrarea Agenției cu Inspecția Muncii privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante;
3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
Agenția pentru ocuparea forței de muncă

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în ședință - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta