Harta site-ului
Ajutor
Consiliile Locale ale Tinerilor din cadrul instituţiilor preuniversitare din raion şi-au început activitatea
Consiliile Locale ale Tinerilor din cadrul instituţiilor preuniversitare din raion şi-au început activitatea

Consiliul Local al Tinerilor este o formă de reprezentare şi împuternicire a elevilor pentru asigurarea participării lor în procesele de luare a deciziilor la nivel local. În instituţiile preuniversitare din raionul Dubăsari activează consiliile locale ale tinerilor în număr de peste 209 de elevi (15 instituţii de învăţămînt), care se impică activ în viaţa localităţilor şi sunt instruiţi la seminarele de la Şcoala Tînărului Conducător. Obiectivele principale ale CLT sunt:

  • Promovarea şi susţinerea tinerilor din localitate prin şcolarizare în procesul decisional
  • Participarea şi atragerea activă a tinerilor la viaţa publică din localitate
  • Stabilirea şi dezvoltarea unor bune relaţii de prietenie şi colaborare între tinerii din diferite comunităţi, unui parteneriat efficient cu APL şi organizaţiile de tineret
  • Familiarizarea tinerilor cu rolul şi activităţile desfăşurate de organizaţiile obşteşti.
În LT Doroţcaia consilierii sînt aleşi, în mod democratic, la expirarea termenului de 4 ani, în urma campaniei electorale în cadrul căreia fiecare candidat îşi prezintă programul de activitate. La alegeri, prin completarea buletinului de vot, participă toţi elevii claselor VII-XII. În cadrul primei şedinţe a CLT se alege, prin vot deschis, primarul Consiliului şi, în baza proiectelor propuse de candidaţi, se repartizează departamentele de care va fi responsabil fiecare consilier. La aceeaşi şedinţă se studiază Planul de activitate al liceului şi se stabileşte planul de activitate al CLT pentru anul curent. Lucrul consilierilor se bazează pe o schemă simplă dar lucrativă, de ex: consilierul responsabil Departamentul ecologic lucrează nemijlocit cu echipa formată din responsabilii la acest capitol din fiecare clasă, astfel toţi copiii au acces la informaţie şi şanse egale de participare, indiferent de vîrstă şi statut social. De asemenea, circuitul de informaţie are loc prin panoul de afişaj ,,Armonie stelară” , care este un buletin informativ ce conţine atît informaţie prezenată de catedrele profesorilor, cît şi informaţie prezentată de consilieri. Elevii au posibilitatea să-şi exprime opiniile sau doleanţele prin intermediul ,,Boxei de sugestii şi opinii”. Sugestiile elevilor sînt discutate atît în cadrul şedinţelor CLT, cît şi în cadrul Consiliului profesoral, la care participă inclusiv primarul CLT.
În activitatea sa CLT Doroţcaia se conduce de cîteva principii: voluntariat, promovarea toleranţei şi a egalităţii de gen, participare democratică şi transparentă. Reieşind din aceste principii, consilierii organizează în fiecare an de studiu ,,Decada singuranţei circulaţiei rutiere”, lunarul ,,Egalitate în drepturi”, Ziua Internaţională de combatere HIV Sida, Caravane de Crăciun, de Paşti, de ajutor veteranilor şi oamenilor în etate. Consilierii au participat nemijlocit şi au contribuit la implicarea majoritară a copiilor în diverse proiecte:
  • Salubrizarea plajei. Participarea la deschiderea sezonului estival;
  • Şcoala tinerelor lidere;
  • Academia femeilor democrate;
  • Universitatea de vară în cadrul USM;
  • Proiectul cu Tinerii dezvoltăm comunitatea ( Fundaţia Hanns Seidel, Indigo);
  • Şcoala de vară în cadrul proiectului ,, Noi contăm!” (cu participarea şi implicarea copiilor şi a unor părinţi).
Noi, adulţii, trebuie să monitorizăm activitatea tinerilor astfel, încît ei să devină cetăţeni adevăraţi în cadrul comunităţii. În acest context se potriveşte perfect dezideratul lui T. Arghezi: „Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de ceva. ”
  
                                          

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliile Locale ale Tinerilor din cadrul instituţiilor preuniversitare din raion şi-au început activitatea - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta