Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali se convoacă în şedinţă ordinară de lucru
Consilierii raionali se convoacă în şedinţă ordinară de lucru

În conformitate cu prevederile art.45, 53 din Legea 436-2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoștință, că prin Dispoziția Președintelui raionului Nr. 157-n din 16.12.2019, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, care va avea loc pe data de 26 decembrie 2019, ora 1400, în sala de ședințe a Î.M. COCT ”Prietenia”, cu următoarea ordine de zi:
1.Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional
Raportor: M.Jimbei, secretarul CRD
2. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2020
Raportor: M.Jimbei, secretarul CRD
3. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Consiliului raional
Raportor: M.Jimbei, secretarul CRD
4. Cu privire la casarea unor bunuri uzate
Raportor: M.Jimbei, secretarul CRD
5. Cu privire la stabilirea indemnizației consilierilor raionali
Raportor: G.Filipov, președintele raionului
6. Cu privire la aprobarea organigramei și statului de personal al Consiliului raional
Raportor: G.Filipov, președintele raionului
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Școlii sportive raionale.
Raportor: V.Carauș, șef-interimar Școala sportivă
8. Cu privire la mersul realizării Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 și aprobarea acestuia pentru anul 2020
Raportor: E.Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
9. Cu privire la stabilirea și aprobarea parcursului-limită al autoturismelor  de serviciu din cadrul Consiliului raional
Raportor: E. Moiseev, șef Secție administrativ-financiară
10. Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane mobile pentru angajații Consiliului raional Dubăsari
Raportor: E. Moiseev, șef Secție administrativ-financiară​
11. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură
Raportor: L.Cazac, șef Direcție economie, buget și finanțe
12. Cu privire la gestionarea terenurilor, bunurilor imobile amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol
Raportor: S. Guvir, șef Direcție agricultură și cadastru
13. Cu privire la stabilirea evaluatorului pentru funcționarul public de conducere
Raportor: V.Berzan, șef-interimar Direcție juridică și resurse umane
14. Cu privire la aprobarea graficului de concedii de odihnă anuale pentru funcționarii publici de conducere
Raportor: V.Berzan, șef-interimar Direcție juridică și resurse umane
15. Cu privire la acordarea împuternicirii de reprezentare a Consiliului raional Dubăsari
Raportor: V.Berzan, șef-interimar Direcție juridică și resurse umane
16. Cu privire la instituirea Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe
Raportor: V.Berzan, șef-interimar Direcție juridică și resurse umane
17. Cu privire la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară
Raportor: A. Reul, şef Secţie administrativ-militară
18. Cu privire la aprobarea unor acorduri de parteneriat
Raportor: S. Grigoriev, vicepreședintele raionului
19. Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de coordonare și a Consiliilor administrative a unor instituții publice
Raportor:G.Filipov, președintele raionului
20. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în lectura a doua
Raportor: L.Cazac, șef Direcție economie, buget și finanțe.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consilierii raionali se convoacă în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta