Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru
Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 173-n din 15 noiembrie 2016 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 25 noiembrie 2016, ora 1400, în sala mică de şedinţe a Î.M.”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”” s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: L.Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general.
2. Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion pentru anul şcolar 2016-2017. Raportor: L.Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general.
3. Cu privire la aprobarea şi stabilirea mărimii îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion. Raportor: L.Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general.
4. Cu privire la transmiterea în folosinţă temporară a spaţiului pentru SMU Coşniţa. Raportor: S.Grigoriev, secretar Consiliul raional Dubăsari.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, raionul Dubăsari, în anul 2016. Raportor: S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru.
6. Cu privire la operarea unor modificări in Decizia CR nr.06-10 din 24.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în lectura a doua” cu modificările ulterioare. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
7. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional. Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
8. Cu privire la acordarea unor prime. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
9. Cu privire la semnarea acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Consiliul local al oraşului Tîrgu-Bujor România. Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
Unele din cele mai importante întrebări au fost cele ce ţin de aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion pentru anul şcolar 2016-2017, aprobarea şi stabilirea mărimii îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion.
De asemenea una din cele mai importante a fost semnarea acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Consiliul local al oraşului Tîrgu-Bujor România în urma căruia Raionul Dubăsari din Republica Moldova și Orașul Tîrgu Bujor, județul Galați, România au devenit prieteni între unitățile administrativ - teritoriale.
Președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI și Primarul orașului Tîrgu Bujor dl Laurențiu Viorel GÎDEI, au semnat un acord de parteneriat care prevede susținerea reciprocă, stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare şi comunicare între aceste două administrații publice locale.
Acordul a fost semnat în prezenţa consilierilor raionali din Dubăsari şi respectiv un grup de funcţionari publici şi consilieri locali din cadrul Consiliului local Tîrgu Bujor.
Ambii conducători ai unităţilor administrativ-teritoriale au menţionat că semnarea Acordului dat este un eveniment important şi semnificativ în ceea ce priveşte promovarea relaţiilor transfrontaliere şi nemijlocit relaţiilor de prietenie, relaţiilor de înfrăţire cu colegii din România, care va contribui la atragerea de noi investiţii în teritoriile administrate şi va facilita schimbul de experienţă în diverse domenii de activitate.
Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate de către Consiliul raional pot accesa pagina oficială www.dubasari.md sau acest link: http://dubasari.md/pagins/deciziile-consiliului-raional.
Sergiu Grigoriev,
Secretarul Consiliului raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta