Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru
Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru

În conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui raionului Nr. 114-n din 22.07.2016, pe data de 05 august 2016, ora 12:30, pe teritoriul bazei de odihnă „Casa Pescarului” din s.Molovata Nouă s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
1.Cu privire la măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism în vederea dezvoltării şi promovării turismului rural în raion. Raportor: M. Perciuleac, şef Direcţie cultură şi turism.
2.Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-18 din 14.12.2012 „Cu privire la reorganizarea sistemului de sănătate al raionului Dubăsari”. Raportor: S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional.
3.Cu privire la propunerea candidaţilor la funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în Consiliul electoral de circumscripţie Dubăsari pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016. Raportor:S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional.
4.Cu privire la acordarea unor împuterniciri. Raportor: S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional.
5.Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.06-10 din 24.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în lectura a doua” cu modificările ulterioare. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
6.Cu privire la aprobarea unei propuneri de proiecte investiţionale. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
7.Cu privire la mersul realizării Programului raional pentru eficienţă energetică 2014–2017, în anul 2015, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 03-14 din 15.10.2013.   Raportor:Z.Sireţanu, şef-adjunct Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
8.Cu privire la acordarea titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari”. Raportor: Gr.Policinschi, Președintele raionului.
9.Cu privire la acordul Consiliului raional privind transmiterea în proprietate publică a unei unități de transport. Raportor: L. Braducean, şef Direcţie învăţămînt general.
10.Cu privire la promovarea măsurilor tehnologice şi organizatorice de către Direcţia agricultură şi cadastru în vederea organizării şi desfăşurării, în termenii stabiliţi a secerişului 2016 şi semănatului de toamnă. Raportor: S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru.
11.Cu privire la activitatea financiar-economică a Centrului raional de odihnă pentru copii şi  tineret „Prietenia”. Raportor: A.Stasiev, contabil-şef al COCT „Prietenia”.
12.Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Raportor: S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru
 
 Cele mai arzătoarea chestiuni au fost cele ce ţin de propunerea candidaţilor la funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în Consiliul electoral de circumscripţie Dubăsari pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016, operarea unor modificări în bugetul raional pentru anul 2016 – modificări necesare pentru activitatea viabilă a unor instituţii din teritoriul raionului ca rezultat al aprobării şi publicării în Monitorul oficial a bugetului de Stat pentru anul 2016, acordarea titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari” d-lui Nicolae PETRICA şi d-lui Anatolie COCIUG – în scopul îmbunătăţirii educaţiei militar patriotice a populaţiei şi în legătură cu aniversarea a 25 ani de la declararea Independenţei Republicii Moldova, pentru merite deosebite, activitate notorie şi contribuţie esenţială la păstrarea vieţilor omeneşti ale locuitorilor şi bunurilor materiale din raionul Dubăsari în timpul conflictului armat pentru Apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participarea activă la viaţa publică din raion promovarea imaginii şi susţinerea raionului Dubăsari atît în ţară cît şi peste hotarele Republicii Moldova, raportul privind activitatea financiar-economică a Centrului raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” – solicitare a unui grup de consilieri raionali.
Astfel, toate proiectele de decizii au fost examinate şi aprobate, acumulînd numărul necesar de voturi din partea consilierilor raionali. Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate de către Consiliul raional pot accesa pagina oficială www.dubasari.md/transparenţa decizională/decizii. La şedinţă a participat şi şeful OTC Chişinău al Cancelariei de Stat, dl Ghenadie Iurco.

Alexandra VATAV,
sp.pr.în problemele administraţiei publice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta