Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali aleși în mandatul 2019-2023 s-au întrunit în ultima ședință de lucru
Consilierii raionali aleși în mandatul 2019-2023 s-au întrunit în ultima ședință de lucru

În temeiul art. 45, al. (3), art. 53, 54 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Dispoziției Președintelui raionului Dubăsari nr. 108-n din 13 noiembrie 2023, la data de 16 noiembrie 2023, ora 1100, în sala mare de ședințe a Consiliului raional, etajul II, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului raional. La ședință din numărul total de 27 de consilieri, s-au prezentat 23. Președinte al ședinței a fost ales ,cu votul unanim al consilierilor prezenți, dl Valeriu Driga. Ședința a debutat cu onorarea imnului de stat.
Inițial, pentru ședința dată, au fost puse în discuție 9 proiecte de decizie, care au fost analizate în cadrul comisiilor de specialitate. În urma propunerilor parvenite din partea consilierilor ordinea de zi a fost suplinită cu încă un proiect de decizie ,,Cu privire la numirea în funcție”, fiind cu numărul 10.  Conform proiectului dat, dna Liliana Petică a fost numită în funcție de șef IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari pentru o perioadă de 5 ani, fiind câștigătoarea concursului organizat anterior.
1. Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024. Raportor: T. Iavița, șef adjunct DÎG
2. Cu privire la transmiterea unor bunuri. Raportor: T. Iavița, șef adjunct DÎG
3. Cu privire la operarea unor modificări la Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, finanțat din Fondul rutier. Raportor: E. Nicolaev, șef SCGCDT
4. Cu privire la evaluarea  masei lemnoase. Raportor: E. Nicolaev, șef SCGCDT
5. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.Raportor: M. Perciuleac, șef SCT
6. Cu privire la corelarea, rectificarea bugetului. Raportor: L. Cazac, șef DEBF
7. Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de  asistență socială ,,RESTART”). Raportor: E. Botnari, șef DASPF
8. Cu privire la acordarea indemnizației unice la expirarea mandatului alesului local. Raportor: M. Jîmbei, secretara Consiliului raional
9. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi. Raportor: Gr. Filipov, Președintele raionului.
Cu votul majorității consilierilor, cu operarea și adăugarea unor modificări, toate cele 10 proiecte de decizie, incluse pe ordinea de zi, au fost susținute.
Marina LUPAȘCO, specialist superior

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consilierii raionali aleși în mandatul 2019-2023 s-au întrunit în ultima ședință de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta