Harta site-ului
Ajutor
Conferinţa raională - etapă şcolară
Conferinţa raională - etapă şcolară

Astăzi, 21 august 2020, în incinta CR, Dubăsari în regim on-line (Aplicația Google Meet) Şef DÎG, doamna Braducean Larisa împreună cu colaboratorii Direcţiei pe care o conduce a organizat şi desfăşurat Conferința raională a cadrelor didactice cu genericul: „Şcoala: responsabilă, flexibilă, deschisă, reînnoită şi consolidată”. 
La Conferinţă au fost prezenţi oaspeţi de onoare:
- Domnul Sergiu Grigoriev, vicepreşedintele raionului;
- Domnul Dmitri Popa, vicepreşedintele raionului;
- Domnul Iaviţa Mihai, Preşedintele Sindicatelor de Ramură;
- Doamna Berzan Galina, Preşedintele Asociaţiei părinteşti din L.T. Doroţcaia;
- Domnul Verdeş Maxim, primar de Ustia;
- Domnişoara Aisu Isacov, reprezentantul Consiliului de elevi din L.T. „Ştefan cel Mare”, Molovata. La conferinţă au fost prezenţi peste 100 actori educaţionali din instituţiile de învăţământ general şi din alte domenii.
Demersul Conferinţei s-a axat pe patru dominante:
1. Mesaje de salut din partea invitaţilor de onoare;
2. Prezentarea Raportului de activitate în anul de studii 2019 – 2020 de către doamna Braducean Larisa, şef Direcţie Învăţământ General, Dubăsari;
3. Prezentarea lucrului din atelierele desfăşurate la data de 19 august 2020;
4. Prezentarea Rezoluţiei Conferinţei care a cuprins obiectivele DÎG pentru anul de studii 2020 - 2021.
Raportul prezentat de către Doamna Braducean va fi publicat ulterior pe siteul DÎG.
Atelierele au fost structurate în felul următor:
1. Atelierul directorilor instituţiilor de învăţământ şcolar cu genericul:
„Asigurarea condiţiilor în dezvoltare a calităţii procesului educaţional la distanţă în instituţiile de învăţământ general”, raportor - Bacioi Viorica, director L.T. Doroţcaia.
2. Atelierul directorilor adjuncţi responsabili de procesul de instruire cu genericul: „Eficientizarea parcursului educaţional pe dimensiunea implementării curricula şcolare în formarea competenţelor digitale la profesori şi elevi”, raportor – Sîtnic Olgadirector adjunct pentru instruire, L.T. „Vlad Ioviţă”, Cocieri.
3. Atelierul directorilor adjuncți responsabili de educație cu genericul: „Monitorizarea participării elevilor la activităţile extracurriculare şi extraşcolare în condiţiile de pandemie”, raportor – Pleşco Galina, director adjunct pentru educaţie, L.T. Doroţcaia.
4. Atelierul responsabililor din domeniul învăţământului preşcolar cu genericul: Managementul educațional în învățământul preșcolar – factor important în asigurarea calității procesului educațional”, raportor – Cîrnaţ Natalia, director grădiniţa, "Andrieş", satul Ustia.
5. Atelierul psihologilor şi a cadrelor de sprijin cu genericul: Provocări și oportunități în prestarea serviciilor on - line pentru copiii cu cerințe educaționale speciale", raportor - Nicolaev Ludmila, psiholog şcolar, L.T. Ion Creangă", Coşniţa.
Problemele care au fost abordate în cadrul atelierelor au fost urmate şi de soluţii posibile.
Doamna Braducean Larisa, şef Direcţie Învăţământ General, Dubăsari aduce sincere mulţumiri tuturor participanţilor în cadrul Conferinţei raionale.
Violeta Nakai – Tolstenco, şef Secţie politici educaţionale, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Conferinţa raională - etapă şcolară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta