Harta site-ului
Ajutor
Conferinţa pedagogilor – traseu educaţional de calitate
Conferinţa pedagogilor – traseu educaţional de calitate

Astăzi, 25 august 2016,  în incinta casei raionale de cultură Coşniţa s-a desfăşurat Conferinţa pedagogilor cu genericul: „ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR”.  Conferinţa a fost prezidată de către Doamna Braducean Larisa, şef Direcţie învăţământ general Dubăsari. În cadrul Conferinţei au fost prezenţi reprezentanţii prezidiumului în următoarea componenţă: Doamna Ceapa Valentina, reprezentantul Ministerului Educaţiei  care este şi patronul raionului Dubăsari, doamna Platon Angela, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Domnul Sandul Valeriu, vicepreşedintele raionului, domnul Gazea Nicolae, consilier raional şi domnul Gafeli Alexei, primarul comunei Coşniţa. La  Conferinţă s-au prezentat 214 participanţi dintre care: directorii instituţiilor preuniversitare şi preşcolare, directorii adjuncţi pe educaţie şi instruire, şefii catedrelor claselor primare, şefii catedrelor diriginţilor, psihologii şcolari, responsabili pe tineret, cadre didactice,  colaboratorii DÎG,  reprezentanţi ai cultelor ş.a.
Mesajele prezentate s-au axat pe ideile din aserţiunea  „Copiii  pe care îi formăm azi  sînt oamenii    pe care îi cîştigăm mîine”. Viitorul  nostru  se află în mâinile noastre, în felul cum noi, pedagogii, ne pregătim  viitorul.  A avea datoria de a educa generaţii e o menire; a avea menirea de a educa generaţii e o  datorie. Copilul   stă deasupra cărţilor şi sorbeşte cu nesaţ pentru a câştiga  timp,  cunoştinţe, succese, experienţă pentru viaţă,  noi pregătim copilul pentru viaţa în care va intra mâine.
      Conferinţa  pedagogică  din 25 august a întrunit cadre didactice şi manageriale  în scopul  creării condiţiilor  eficiente în promovarea  şi dezvoltarea  învăţământului  din raionul  Dubăsari.
    Coraportorii  conferinţei  au  fost:
  1. Roşca Tatiana, director L.T. „Vlad Ioviţă”, Cocieri care a venit cu un mesaj din partea managerilor şcolari şi care au abordat tema:   „Managementul asigurării calităţii   educaţiei  în învăţământul general”  în Atelierul Nr. 1.  
  2. Croitor Valentina, director adjunct pentru instruire din L.T. „Ion Creangă”, Coşniţa  a prezentat probleme şi soluţii de rezolvat  discutate în cadrul Atelierului Nr. 2  cu tema: Eficientizarea realizării curriculumului şcolar prin implementarea tehnologiilor moderne.”
  3. Pleşco Galina, director adjunct pentru educaţie din  L.T. Doroţcaia  a prezentat mesajul din cadrul Atelierului Nr. 3 cu tema: „Managementul educaţional în contextul ghidării raţionale a comunităţii şcolare  în  învăţământul   preuniversitar”
  4. Lipceanu Fevronia, învăţătoare în gimnaziul Ustia a reprezentat  catedra învăţătorilor claselor primare care au participat în cadrul Atelierului Nr. 4 cu tema:  „Dezvoltarea personală şi profesională  a cadrelor didactice” .
  5. Nirca Tatiana, director în grădiniţa „Garofiţa”, Cocieri  a adus mesajul directorilor de grădiniţe din cadrul atelierului Nr. 5 cu tema: „Managementul  eficient – factor   prioritar   al educației   de   calitate”.
  6. Petraş Tatiana, cadru didactic de sprijin în gimnaziul Oxentea  a prezentat problemele şi soluţiile din domeniul  incluziunii şcolare care au fost   discutate în cadrul Atelierului Nr.6 cu tema: „Managementul psihopedagogic al instituției incluzive”. 
       Mesajele tuturor coraportorilor au scos în evidenţă modalităţile, căile de promovare în dezvoltarea învăţământului de calitate.     Practica educaţională,  în zilele de azi,  marchează o linie ascendentă  în dezvoltarea  domeniului  de  cunoaştere, în instruirea copilului, definirea mai precisă a finalităţilor instruirii, promovarea tehnologiilor  de ultimă oră.                                 
      În prezent, educaţia  este concepută ca un factor decisiv în dezvoltarea  economiei şi a societăţii, în contextul creşterii  influenţei capitalului uman. Acest   rol al educaţiei este definitoriu pentru prosperarea societăţii, în sensul asigurării condiţiilor pentru ca fiecare individ să aibă posibilitatea de a reuşi şi a se afirma într-o lume în permanentă schimbare. Şi, deci: copilul este plasat în centrul dezvoltării, în calitate de scop, agent şi obiect al schimbării. Pentru a deveni cu adevărat compatibil şi comparabil cu sistemele de învăţămînt ale ţărilor avansate, în politica pe care o promovează, învăţământul naţional este  necerar să ţinem cont de:   crearea  mecanismelor  de utilizare eficientă a acestora.
        Dezvoltarea  şi  modernizarea  continuă a învăţământului, integrarea sistemului educaţional din Republica Moldova în sistemul european pune accentul  pe  crearea condiţiilor eficiente despre care s-a discutat în cadrul atelierelor şi care sunt un punct forte de la care trebuie să începem noi, toţi actorii din cadrul sistemului educaţional, anul de studii 2016 – 2017.
Tolstenco Violeta,
Şef  Secţie Politici educaţionale
şi management   economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Conferinţa pedagogilor – traseu educaţional de calitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta