Harta site-ului
Ajutor
Conferinţa Naţională ,,Asigurarea dreptului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi"
Conferinţa Naţională ,,Asigurarea dreptului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi"

Tot mai mulți copii  cu dizabilități au acces la educație, datorită reformei incluzive din Republica Moldova. Peste 10 mii de copii cu dizabilități și nevoi educaționale speciale învață astăzi în școli obișnuite, alături de semenii lor. Numărul acestora a cunoscut o creștere semnficativă în ultimii cinci ani.
Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități și perspectiva educației  incluzive eficiente în Republica Moldova au fost discutate în data de 12 mai curent, în cadrul unei conferințe naționale, organizată de Ministerul Educației împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii. Contextul a fost cel al implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Conferința a reunit circa 170 de participanți – factori de decizie, parteneri de dezvoltare, autorități publice raionale, responsabili ai serviciilor de asistență psihopedagogică, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali.
Raionul Dubăsari a fost reprezentat la conferinţă de  vicepreşedintele raionului, dna Maria Jimbei şi şef Serviciu de asistenţă psihopedagogică,  Tatiana Lungu. În cadrul întrunirii au fost prezentate măsurile întreprinse de țara noastră pe parcursul anilor 2011-2017, cu scopul de a asigura incluziunea copiilor cu dizabilități în învățământul general. Totodată, s-a discutat asupra viziunii strategice privind implementarea educației incluzive și asupra obiectivelor pentru următoarea perioadă în vederea realizării acțiunilor stabilite în documentul respectiv, în Strategia ”Educaţia-2020”, precum și în alte acte normative în vigoare.
Viceministrul educaţiei Elena Cernei a menţionat că procesul de implementare a educaţiei incluzive a fost și rămâne a fi unul complex şi implică participarea autorităţilor publice centrale şi locale, familiei, instituţiilor de educaţie, instituţiilor de cercetare, formare profesională iniţială şi continuă, serviciilor comunitare şi societăţii civile.
„Asigurarea dreptului la educație a copiilor cu dizabilități, prin dezvoltarea educaţiei incluzive prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional la condiţiile de oferire a educaţiei de calitate copiilor şi tinerilor într-un mediu comun de învăţare cu oferirea la diverse niveluri, diferite tipuri de servicii”, a precizat viceministrul.
Reprezentanta UNICEF în Moldova, Nune Mangasaryan a menţionat că nevoile speciale sau suplimentare nu trebuie să constituie o barieră în accesarea educației de calitate.
  Directorul Centrului Republican de Asistență Psihopedagocică, Virginia Rusnac, susține că este foarte important ca fiecare copil cu dizabilități să învețe în localitatea în care s-a născut și să beneficieze de aceleași drepturi ca și semenii lor.
Un subiect aparte al conferinței a constituit Prevederile-cheie ale Comentariului General la articolul 24 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și importanța acestuia pentru avansarea agendei educației incluzive.De asemenea, a fost lansată o platformă web în domeniul educației incluzive. La finalul reuniunii participanții au adoptat o rezoluție, prin care autoritățile, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și copiii, membrii societății civile își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.Conform datelor Ministerului Educației, la momentul actual în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova sunt incluși 10155 copii cu cerințe educaționale speciale (cu circa 50 % mai mulți față de anul 2013). În școli speciale își fac studiile 702 copii (cu circa 30% mai puțin comparativ cu anul 2013), iar la domiciliu sunt instruiți 389 copii, față de 417 – în anul 2013. Numărul de cadre didactice de sprijin încadrate în învățământul general constituie 959 persoane, majorându-se cu circa 45% față de anul 2013. În instituţiile din raion sunt incluşi la moment 153 copii cu cerinţe educţionale  speciale, din care 4 din instituţiile preşcolare şi 149 din primare şi secundare, 9 elevi sunt instruiţi la domiciliu. Pentru aceşti elevi sunt oferite servicii de suport: activând  9 centre de resurse, 13 cadre de sprijin, din care 3 s-au calificat cu  grad didactic în domeniu,  fiind monitorizaţi profesional şi  continuu de specialiştii din cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică.
                                                                                                      Tatiana LUNGU, 
                                                                                      şef  Serviciu de  asistenţă psihopedagogică
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Conferinţa Naţională ,,Asigurarea dreptului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta