Harta site-ului
Ajutor
Concursul de ocupare a funcţiei de director al Liceului Teoretic Doroţcaia a fost câștigat de către dna Viorica Bacioi
Concursul de ocupare a funcţiei de director al Liceului Teoretic Doroţcaia a fost câștigat de către dna Viorica Bacioi

La data de 15.09.2022, ora 11:00 în sala mică de ședințe a Consiliului raional Dubăsari, s-a desfăşurat ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic Doroțcaia, prezidată de dl Izman Vladimir, vicepreşedintele raionului Dubăsari pe domeniul social. Conform Ordinii de zi, membrii Comisiei au examinat ultimele două etape ale concursului care prevăd evaluarea curriculum vitae şi interviul.
Conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, la evaluarea curriculum vitae, s-au contrapus datele din curriculum vitae, inclusiv documentele confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fişa de evaluare.
După finalizarea evaluarii curriculum vitae, a urmat interviul care a început cu prezentarea proiectului planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani, continuând ulterior cu adresarea întrebărilor din partea membrilor Comisiei pe marginea celor relatate.
Astfel, în urma parcurgerii celor 4 etape ale concursului prevăzute de Regulament, învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic Doroţcaia, a fost declarată dna Bacioi Viorica, cu punctajul final de 12,03 puncte.
Direcţia învăţământ general Dubăsari, adresează sincere felicitări dnei Bacioi Viorica, dorindu-i energie şi inspiraţie pentru a realiza lucruri cât mai frumoase în domeniul de activitate.

 
Anastasia TERENTIEV,
specialist principal, Direcţia învăţământ general Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concursul de ocupare a funcţiei de director al Liceului Teoretic Doroţcaia a fost câștigat de către dna Viorica Bacioi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta