Harta site-ului
Ajutor
Concursul de co-finanțare a pepinierei de arbuști fructiferi și căpșun
Concursul de co-finanțare a pepinierei de arbuști fructiferi și căpșun

 Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.  
La momentul actual sectorul de producere a materialului săditor de arbuști fructiferi și căpșun se confruntă cu mai multe probleme legate de:

 • Calitatea materialului săditor: potențialul de productivitate scăzută a soiurilor omologate până în prezent, față de soiurile noi importate . Pentru a fi competitivi cu producția de pomușoare pe piața națională și cea internațională, agriculturii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent , mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, ce rezultă în nerespectarea tehnologiei propriu-zise de cultivare.
 • Sortimentul de soiuri: spectru sărac de soiuri performante oferite de pepinierele locale producătorilor de pomușoare si celor interesați în aceasta activitate.
Conform celor menționate mai sus , Proiectul AMIB are ca scop îmbunătățirea calității și sortimentului materialului săditor produs prin co-finanțarea înființării pepinierelor noi de arbuști fructiferi sau co-finanțarea pepinierelor deja existente în Republica Moldova.
Abrevieri
AMIB – Proiectul „ Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”
CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri
Pepinieră de arbuști fructiferi și căpșun - Teren cultivat cu scop de înmulțire a materialului săditor : stoloni de căpșun, drajoni de zmeur și mur, butași înrădăcinați de coacăz, agriș și scoruș negru etc.
Pomușoare – fructele arbuștilor fructiferi și căpșunului: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afin, cătină albă, mur etc;
 Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor
În calitate de beneficiar a granturilor de co-finanțare pentru înființarea pepinierei de arbuști fructiferi sau căpșun pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:
 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de producere a materialului săditor sau care deține plantație industrială de arbuști fructiferi mai mult de 6 ani;
 • Să posede cel puțin 2 ani experiență în producerea materialului săditor de arbuști fructiferi și căpșun sau 3 ani experiență în producerea pomușoarelor;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 3 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea pepinierei și care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomic sau alte domenii de specializare relevante;
Cerințe obligatorii la înființarea sau modernizarea pepinierelor de material săditor
 • În Pepinieră poate să fie înmulțit una sau mai multe specii/culturi, din cele mai răspândite în R. Moldova : coacăzul negru/roșu, zmeurul, agrișul, căpșunul, scorușul negru (aronia), cătină albă, murul, cornul și goji.
 • Pepiniera trebuie să conțină soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri cerute pe piață națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a Soiurilor de Plante în 2017.
 • Pepiniera deja existentă, obligatoriu trebuie să fie certificată, cu drept de vânzare a materialului săditor.
 • Pepiniera nou creată urmează să obțină toate actele necesare pentru dreptul vânzarea a  materialului săditor.
Nu se vor cofinanța:
 • Așa zise,, pepiniere’’ pe care producătorul folosește în scop de a culege producția de fructe, astfel diminuând calitatea materialului săditor;
 • pepiniere deja existente, care nu respectă tehnologia de cultivare;
 • hale/încăperi pentru păstrarea materialului săditor;
 • plantația - mamă de altoi;
 • laborator de testare și devirusare a materialului biologic;
 • mașini și utilaj agricol utilizat la prelucrarea solului în pepinieră;
 • costuri pentru acoperirea datoriilor, amenzilor, penalităților anterioare impuse beneficiarului de grant;
 • Pepiniere care nu dispun apă calitativă, pretabilă pentru irigarea terenului.
             Mărimea grantului și limita per beneficiar. Limita Bugetului
CCA va acorda 1 grant în valoare de 50% din valoarea totală al Proiectului , dar nu mai mult de 80 000 MDL per beneficiar , pentru următoarele sectoare tehnologice ale pepinierei  ca:
       -laborator IN VITRO;
       - marcotieră pentru obținerea materialului săditor de mur;
     - drajoniera pentru obținerea drajonilor săditor de zmeur și mur;
     - stolonieră pentru obținerea stolonilor de căpșun;
   -plantația- mamă de butași de coacăz, agriș, scoruș negru, cătină albă, corn, goji;
     -răsadnițe pentru creșterea plantulelor ( din semințe);
Suma totală acordată de CCA pentru 1 grant constituie 80 000 MDL.
CCA poate să mărească   suma cofinanțării per beneficiar ,în caz dacă este prezent impactul major asupra sectorului de producere a materialului săditor.
Suportul financiar va fi destinat pentru procurarea :
-materialului săditor de categoria biologică ,, PreBază ’’ și ,,Bază ’’ de import din țările Europene , pentru înființarea plantațiilor –mamă de categoria biologică ,, Certificat’’ ;
- -materialul pentru construcția răsadnițelor în seră;
-utilaj și materiale pentru construcția serei ( ghivece, peliculă, stîlpi, sisteme de susținere a plantelor în seră etc; ).
-utilajului tehnologic pentru pepinieră ( sistem de irigare prin picurare, sisteme de măsurare a umidității solului și a aerului , sisteme de formare a ceței artificiale în seră etc );
- alte procurări destinate înființării pepinierii performante.
 
Documentele de participare la concurs
Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:
1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;
2) Copia Diplomei de finisare a studiilor horticole sau agronomice a conducătorului întreprinderii sau persoanei care are sau va avea grijă de pepinieră;
3) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);
4) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
5) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;
6) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;
7) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2);
8) Actul de înființare a pepinierii de arbuști fructiferi sau căpșun eliberat de oficiul teritorial ANSA.
 
Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare
     Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:
Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de Referință și procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarului se va efectua în baza criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.
 • După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limita de recepționare a dosarelor este 10 Septembrie 2018.
 • Rezultatele Tenderului vor fi anunțate până în data de 15 Septembrie 2018.
 
 • Pentru a primi Cererea de co-finantare și anexele spre completare Solicitantul  ne poate contacta pe  adresa de email :
          ddodica@cca-ngo.org
         sau pe numărul de telefon: 
        068225589 - Dodica Dumitru
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concursul de co-finanțare a pepinierei de arbuști fructiferi și căpșun - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta