Harta site-ului
Ajutor
Competenţele-cheie în axa valorilor
Competenţele-cheie în axa valorilor

La data de 14 noiembrie 2019, în incinta Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt ” Grigoriopol, cu sediul în L.T. Doroţcaia, satul Doroţcaia s-a desfăşurat un seminar teoretico – practic cu tema: Modalităţi de formare a competenţelor – cheie în cadrul orelor de limba rusă, la treapta gimnazială”.
Genericul seminarului a servit aserţiunea lui Albert Einştein: „Viaţa omului are sens numai în măsura în care poate să înnobileze şi să înfrumuseţeze viaţa oricărei fiinţe vii. Viaţa e sacră, cu alte cuvinte, e valoarea supremă, căreia i se subordonează toate celelalte valori.” Profesoara de limba rusă, dna Semionov Natalia, din cadrul Secţiei metodice Limbă şi comunicare a prezentat o oră publică, conform agendei, în clasa a IX-a cu tema: Евгений Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». Анализ стихотворения şi o activitate extracurriculară cu tema: „Для чего мы живём”, la care elevii din clasele gimnaziale şi liceale au demonstrat abilităţi de interpretare artistică a textelor literare. 
De asemenea, în cadrul seminarului am realizat un training cu profesoarele de limba rusă, limba română dar şi administraţia liceului cu tema: „Receptarea textului literar din perspectiva criticilor literari”. Trainingul a fost organizat în baza activităţilor practice textul - suport a fost poezia „Glossă” de Mihai Eminescu. Materialul teoretic a fost axat pe afirmaţia lui Ştefan Munteanu care apreciază studiul referitor la Mihai Eminescu: "Dar în scurta lui existenţă el a făcut ca limba poetică românească să-şi câştige deplina conştiinţă a valorilor estetice. Pentru aceasta, poetul a luat drumul de la capăt, cernând materialul adunat din izvoare felurite şi supunându-l unei elaborări ani de zile. «Săritura» despre care vorbea Ibrăileanu nu este un salt din goluri, ci rezultatul unui proces de continuitate literară care atinge prin Eminescu punctul lui cel mai înalt. Direcţia învăţământ general Dubăsari aduce mulţumiri dnei director, Cercavschi Eleonora, din Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Grigoriopol pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului.
Violeta TOLSTENCO, șef Secție politici educaționale și management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Competenţele-cheie în axa valorilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta