Harta site-ului
Ajutor
Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților administrației publice locale vor elabora planul de măsuri în vederea economisirii resurselor energetice
Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților administrației publice locale vor elabora planul de măsuri în vederea economisirii resurselor energetice

Începând cu luna noiembrie, Guvernul va acorda compensații pentru plata facturilor la energia termică consumatorilor vulnerabili. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va efectua plata în avans către S.A. „Termoelectrica” a 200 milioane de lei din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Acest lucru va permite S.A. „Termoelectrica” să achiziționeze volume suplimentare de păcură pentru perioada rece a anului. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), fiind emisă Dispoziția nr.46 din 11.11.2022.
Astfel, S.A. „Termoelectrica” va raporta lunar către MMPS valoarea compensațiilor acordate consumatorilor vulnerabili, conform Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat de Guvern. 
Totodată, în vederea susținerii unui număr mai mare de familii defavorizate, începând cu data de 1 noiembrie 2022 și pe durata valabilității stării de urgență, ajutorul pentru perioada rece a anului va fi calculat în baza unei formule actualizate. Mijloacele financiare vor fi acordate familiilor solicitante care au un venit mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislației și mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat, în baza coeficientului majorat până la 2.6. 
Solicitările de acordare a ajutorului social înregistrate la reprezentantul structurii teritoriale de asistență socială, începând cu 1 noiembrie 2022, se reexaminează în mod automat în cadrul Sistemului informațional automatizat „Asistență socială”, care va verifica eligibilitatea și va emite decizii fără a fi depusă o nouă cerere pentru acordarea ajutorului social.
O altă decizie a CSE ține de întreprinderea unor acțiuni în vederea economisirii resurselor energetice la nivel local. Astfel, Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților administrației publice locale vor adopta, în termen de cinci zile, un plan de măsuri, aplicabil la nivel teritorial, care va contribui la reducerea consumului de energie. Acesta va fi  publicat pe pagina web oficială a Consiliilor Raionale/Municipale și alte mijloace de informare disponibile. De asemenea, până la data de 15 a fiecărei luni, vor fi publicate rapoartele de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie. În același timp, consumul de energie electrică urmează a fi redus în continuare, la nivel central și local, prin întreruperea iluminatului stradal pe timp de zi, și anume între orele 7:00 – 17:00.
 Textul Dispoziției  nr. 46 a CSE din 11 noiembrie 2022 poate fi consultat la următorul link: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_nr._46_din_11.11.22.pdf

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților administrației publice locale vor elabora planul de măsuri în vederea economisirii resurselor energetice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta