Harta site-ului
Ajutor
Comisia raională pentru situaţii excepţionale s-a întrunit în şedinţă extraordinară
Comisia raională pentru situaţii excepţionale s-a întrunit în şedinţă extraordinară

La data de 13 martie curent, în baza Dispoziţiei Preşedintelui raionului Nr. 38-n din 11 martie 2020, Comisia Raională pentru Situaţii Excepţionale s-a întrunit în şedinţă extraordinară de lucru. 
În cadrul comisiei au fost abordate următoarele întrebări:
1.1 Cu privire la Dispoziţia nr 76 din 11 martie 2020 a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI ,,Cu privire la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr 6 din 10.03.2020, ce ţine de situaţia epidemiologică prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi severe, organizarea măsurilor şi combaterea Virusului COVID-19, pe teritoriul Republicii Moldova".
1.2 Cu privire la demersul nr 150 din 09.03.2020 al Administraţiei Liceului Teoretic Doroţcaia (dna Viorica Bacioi) cu privire la demolarea depozitului, ţevii de la cazangerie şi tăierea arborilor de pe teritoriul instituţiei, care pune în pericol viaţa, sănătatea elevilor.
1.3 Cu privire la cererea cetăţeanului, Popescu Nicolai, invalid de gradul II, din satul Molovata, cu privire la acordarea unui ajutor material din Fondul de rezervă al Consiliului raional Dubăsari în legătură cu incendierea acoperişului de la casa de locuit.
Luând în consideraţie evoluţia situaţiei epidemiologice prin gripă, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii Comisia raională pentru situaţii excepţionale DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată privind situaţia epidemiologică prin gripă, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii printre populaţia raionului Dubăsari pentru sezonul 2019/2020, precum şi situaţia prin infecţia cu coronavirus de tip nou (2019-nCoV) la nivel mondial.
2. Pentru asigurarea stabiltăţii şi continuităţii conducerii, schimbul de informaţie pe orizontală şi pe verticală în regim 24 din 24, se crează Punctul teritorial de dirijare în următoarea componenţă:
 • Grigore Filipov, preşedintele raionului Dubăsari
 • Sergiu Grigoriev,vicepreşedintele raionului
 • Maria Jimbei, secretarul Comisiei,
 • Iurie Cazac, şef Secţie administraţie şi servicii publice;
 • Sergiu Gatman, şef Secţie SE Dubăsari,
 • Dumitru Şişcanu, şef IP Dubăsari,
 • Aurelia Vinari, medic-şef CS IMSP Dubăsari,
 • Ion Puica, preşedintele CSP Criuleni,
 • Larisa Braducean, şef DGÎ Dubăsari,
 • Vladimir Vancea, şef DAS Dubăsari,
3. Interzicerea întrunirilor în masă de ordin religios, cultural, ştiinţific, sportiv, social etc. la care participă mai mult de 50 persoane, totodată reducerea timpului de activitate pentru magazine, baruri, cafeneli, cantine sociale, pieţe etc., din teritoriu până la o anumită oră, întru evitarea aglomerării oamenilor, cu plasarea instrucţiunilor la obiective privind reducerea riscului răspândirii virusului Covid-19.
4. Directorul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, va asigura:
 1. Sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 2. Evaluarea necesităţilor şi actualizarea stocurilor de echipament de protecţie individuală, medicamente şi preparate biodistructive;
 3. Instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului şi măsurilor primare de limitare şi control al infecţiei;
 4. Actualizarea Planului instituţional de pregătire şi răspuns la situaţii excepţionale şi urgenţe de sănătate publică cu coordonarea lui la CSP Criuleni;
 5. Efectuarea triajului adecvat al pacienţilor, întru evitarea contactului persoanelor cu risc sporit de infectare cu bolnavi de gripă, infecţii respiratorii acute sau cu semne clinice caracteristice pentru aceste maladii;
 6. Supravegherea epidemiologică a contacţilor cu bolnavii;
 7. Acordarea asistenţei medicale la domiciliu copiilor mici, persoanelor în etate şi bolnavilor cronici care solicită asistenţă în timpul episodului epidemic;
 8. Informarea pacienţilor anterior palnificaţi pentru consultare la medicii specialişti, privind sistarea activităţii investigaţiilor la Spitalul raional Criuleni.
5. Şeful Direcţiei învăţământ, va asigura:
 1. Sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali din instituţiile subordonate privind depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 2. Evaluarea necesităţilor şi actualizarea stocurilor de echipament de protecţie individuală, medicamente şi preparate biodistructive;
 3. Condiţii de respectare a igienei personale (apă, săpun lichid, uscătoare electrice)
6. Agenţilor economici de transport public care deservesc localităţile raionului Dubăsari, vor asigura:
 1. Evaluarea necesităţilor şi actualizarea stocurilor de preparate biodistructive;
 2. Efectuarea dezinfecţiei în transportul public la finele fiecărei rute interurbane;
 3. Evaluarea în fiecare dimineaţă a stării de sănătate a şoferilor;
7. Coordonatorul Centrului de Sănătate Publică Criuleni, va asigura:
 1. Monitorizarea situaţiei epidemiologice prin gripă, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii printre populaţia raionului Dubăsari precum şi situaţia în lume prin infecţia cu coronavirus de tip nou (2019-nCoV).
 2. Acordarea suportului consultativ-metodic instituţiilor medico-sanitare din teritoriu precum şi altor autorităţi implicate privind pregătirea şi răspunsul la apariţia cazurilor/suspecţiei de boală şi implimentarea măsurilor de control al infecţiei;
8. Administraţia publică locală de nivelul I, vor:
 1. Organiza şi desfăşura la nivel local şedinţe ale Comisiei locale pentru situaţii excepţionale în scopul organizării unor măsuri de răspuns şi control la urgenţa de sănătate publică determinată de virusul Covid-19.
 2. Organiza informarea populaţiei cu privire la măsurile necesare de prevenire a răspîndirii virusului Covid-19 pe teritoriul  Republicii Moldova.
 3. Acorda sprijin personalului medical la solicitarea acestora, unde sunt persoane aflate în izolare la domiciliu suspecte la infecţia cu coronavirus
 4.  Alocarea surselor financiare din fondul de rezervă al primăriei, pentru procurarea echipamentelor personale de protecţie şi a preparatelor biodistructive.
9. Casarea produselor alimentare din instituţiile de învăţământ, achiziţionate până la data suspendării activităţii acestora, cu prezentarea actelor confirmative.
10. Alocarea surselor financiare în sumă de 20 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului raional Dubăsari, pentru procurarea echipamentelor personale de protecţie şi a preparatelor biodistructive.
11. Conlucrarea organelor de resort cu administraţia oraşului Dubăsari, întru monitorizarea situaţiei privind infecţia cu coronavirusul de tip nou COVID-19 cu evaularea riscurilor pentru sănătatea publică şi informarea operativă a autorităţilor relevante.
Veceslav ŢANGA, specialist principal

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raională pentru situaţii excepţionale s-a întrunit în şedinţă extraordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta