Harta site-ului
Ajutor
Comisia raională pentru situații excepționale a emis noi restricții pe perioada stării de urgență
Comisia raională pentru situații excepționale a emis noi restricții pe perioada stării de urgență

Astăzi, 5 aprilie curent, a fost convocată în ședință, Comisia raională pentru situații excepționale (CRSE). Ședința a fost prezidată de președintele raionului Dubăsari, dl Grigore FILIPOV.
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din  Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, având în vedere, Dispoziția nr. 1 din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Dispoziția Inspectoratului General  pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne nr. 57-d din 02.04.021 ,,Cu privire la eficientizarea activității de prevenire a infecției Covid-19, raportul prezentat de dna M. Cara, șef-adjunct al IMSP CS Dubăsari, Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Dubăsari, a probat Decizia nr.3 din 05 aprilie 2021, prin care a decis să impună măsuri urgente care ar reduce contactul fizic și ar limita răspândirea virusului Covid-19 pe teritoriul raionului Dubăsari.
Membrii Comisiei au dispus ca ÎMSP Centru de sănătate Dubăsari va monitoriza situația epidemiologică în teritoriu, iar în cazul agravării situației epidemiologice, va solicita Comisiei pentru situații excepționale a raionului Dubăsari, instituirea regimului de carantină, în cadrul unității administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari.
Totodată, Comisia a decis ca în localitățile în care în ultimile 14 zile, se atestă incidența mai mare de 100 cazuri COVID-19 la 100 mii populație, procesul educațional, în instituțiile publice și private să fie desfășurat la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.
Conform hotărârii emise se permite aflarea persoanelor în spații publice, din intravilanul și extravilanul localităților, parcuri, păduri, terenuri sportive, terenuri de joacă, zone de agrement, în grupuri nu mai mari de 3 persoane, excepție fiind rudele de gradul I-II, cu portul obligatoriu al măștilor de protecție, de către persoanele mature. Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc, sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.
O altă recomandare vizează instituțiile de cult din raionul Dubăsari, de desfășurare în aer liber a slujbelor religioase, cu respectarea obligatorie a regulilor de sănătate publică și păstrarea distanței sociale de minim 2 (doi) metri, utilizând după caz sisteme de sonorizare și transmisiunea online.
Transportatorii de pasageri vor asigura respectarea obligatorie în transportul public a prescripțiilor de sănătate publică - portul măștilor de protecție pentru pasageri și conducătorii auto, dezinfectarea suprafețelor la începutul orelor de lucru și de fiecare dată la stația terminus. În caz de depășire a unei ore de parcurs, se recomandă repaus de 10-15 minute.
Comisia a stabilit că, toate entitățile publice și private din teritoriu va atrage la serviciu până la 30% din personalul care este antrenat în activitatea de birou, restul angajaților vor munci de la distanță. Iar în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza Programul de lucru astfel, încât personalul să fie împărțit în grupe, reieșind din normativul 4 m2 per persoană, din suprafața unei încăperi.
Magazinele din teritoriul localităților vor activa conform graficului de lucru stabilit, cu respectarea strictă a măsurilor, restricțiilor impuse conform prevederilor legale în această perioadă.
Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.
În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru situații excepționale raionale și/sau hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, va duce răspundere conform ligislației în vigoare.
Conținutul integral al Deciziei poate fi vizualizat accesând linkul de mai jos:

Decizia nr.03 din 05 aprilie 2021
 
Marina LUPAȘCO, programator

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raională pentru situații excepționale a emis noi restricții pe perioada stării de urgență - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta