Harta site-ului
Ajutor
Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea Nrul 6
Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea Nrul 6

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărârea nr.2 din 21 mai 2020 a Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate publică, urmare a evoluţiei şi tendinţei situaţiei epidemiologice a infecţiei    COVID-19 în raionul Dubăsari, Comisia raională extraordinară de sănătate publică  HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă conducătorilor unităţilor bugetare:
1.1. organizarea muncii salariaţilor în cicluri periodice;
1.2. atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea  funcţionalităţii  unităţii, a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă;
1.3. organizarea muncii la distanţă pentru personalul, a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă;
1.4. dispunerea timpului de staţionare pentru salariaţii, care nu sunt în concedii anuale,  concedii neplătite, nu sunt prezenţi la locul de muncă şi care nu pot asigura munca la distanţă.
2. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I de a organiza activitatea unităţii, conform recomandărilor de la punctul 1 din   prezenta hotărâre.
3.  Se prelungeşte, până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activităţii taberelor de odihnă  și întremare a sănătăţii copiilor, indiferent de forma de proprietate, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19, cu  posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
4. Se reiterează interzicerea până la data de 30 iunie 2020 a aflării persoanelor:
4.1. în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane.  Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent  de numărul de persoane prezente în locurile publice;
4.2. în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă;
4.3. pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
5. Se recomandă persoanelor de orice vârstă, de a evita aflarea, fără necesitate stringentă, în spaţii închise (spaţii comerciale, spaţii de prestare a serviciilor, săli de sport şi fitness,  clădiri administrative etc.), pieţe comerciale, unităţile de alimentaţie publică, transportul   public.
6. Se solicită autorităţilor din domeniul, ordinii publice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
7. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei  COVID-19.
8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie  pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea Nrul 6 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta