Harta site-ului
Ajutor
Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea nr. 7 din 24 iunie 2020
Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea nr. 7 din 24 iunie 2020

În cadrul celei de-a doua şedinţe a Comitetului de Urgenţă al Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, iar la data de 11 martie 2020, infecția de COVID-19 a fost declarată ca pandemie.
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai - 30 iunie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice. Comcomitent, prin Hotărârea nr.2 din 21 mai 2020 a Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică s-a instituit starea de urgență în Sănătate Publică în teritoriul raionului Dubăsari.
În raionul Dubăsari, până la ziua de 23 iunie 2020, au fost confirmate 137 cazuri de infecţie COVID-19.  La moment, sub supraveghere medicală se află 127 persoane. În tratament la domiciliu cu forme uşoare sunt 5  persoane, iar alte 7  persoane se află la tratament în staţionar, numărul persoanelor tratate de COVID-19 – 115 . Situaţia epidemiologică prin infecţia cu Coronavirusul de tip nou (COVID19) rămâne a fi alarmantă.
Reieşind din cele expuse, Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică, HOTĂRĂŞTE:
1. Se prelungește starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului Dubăsari până la data de 15 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
2. Autoritățile publice locale de nivelul I, persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Dubăsari, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și cetățenii raionului și alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire  stipulate în „Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19”,conform Anexei nr.1.
3. Pe perioada stării de urgență în sănătate publică se restricționează:
3.1. aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane;
3.2. aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
3.3. aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement;
3.4. activităţile consultativ-diagnostice şi de tratament programate, cu excepția prevederilor punctului 17 al Hotărârii CRESP nr. 2 din 21 mai 2020;
3.5. activitatea procesului educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ general, profesional şi universitar (pentru instituțiile publice și private);
3.6. activitatea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor;
3.7. organizarea şi desfășurarea tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportive
3.8. organizarea ceremoniilor (nunți, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituție indiferent de statut public sau privat.
4. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție. 
5. Reluarea, începând cu data de 01 iulie 2020, a tuturor activităţilor economice, cu excepția activităților prevăzute în punctul 3 al prezentei Hotărâri, cu respectarea a măsurilor generale de sănătate publică și speciale stipulate în anexa nr.1 „Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19” și anexa nr. 2 „Ghidul cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID – 19 la locul de muncă”.
6. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea  publică și  va  servi  temei  pentru  tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.7 din 24.06.2020
a Comisiei Raionale  Extraordinare de Sănătate Publică  

 Reguli Generale (IRG) referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19
1. Asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
2. Purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale, în spații publice închise și deschise în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul;
3. Respectarea regulilor de igienă a mîinilor. Utilizarea soluţiilor de dezinfectare sau spălarea cu apă și săpun;
4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie. Eticheta tusei și strănutului;
5. Respectarea strictă a regimului de autoizolare;
6. Monitorizarea individuală a stării de sănătate;
7. Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților;
8. Asigurarea triajului la intrarea în spații comerciale, instituții publice și la locul de muncă, inlcusiv termometria;
9. Asigurarea personalului/angajaților cu echipamente de protecție;
10. Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru mîini la intrare în încăperi și la locul de muncă;
11. Dereticarea umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, utilajelor minimum de 3 (trei) ori pe zi la locul de muncă;
12. Aerisirea / ventilarea spațiilor.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică Dubăsari a emis Hotărârea nr. 7 din 24 iunie 2020 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta