Harta site-ului
Ajutor
Comisia consultativă de specialitate pentru dezvoltare economică s-a întrunit în ședință
Comisia consultativă de specialitate pentru dezvoltare economică s-a întrunit în ședință

Astăzi, 9 februarie 2024, Comisia consultativă de specialitate pentru dezvoltare economică, președinte al comisiei dl Alexei GAFELI, s-a întrunit în ședință. De comun cu conducerea raionului Dubăsari, dl președinte Sergiu GRIGORIEV, dnii vicepreședinți, Alexandru REUL și Gurii ISAC, șefi de secții, direcții,  subdiviziuni ale Consiliului raional Dubăsari, au examinat proiectele de decizie înaintate spre aprobare pentru ședința ordinară a Consiliului Rional Dubăsari, care va avea loc pe data de 12 februarie.
Deciziile comisiei, adoptate cu votul deschis al majorităţii membrilor săi au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.
Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
- identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
- analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
- întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
- se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
Vă amintim, că în conformitate cu art.29, 35 ale Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Dubăsari (aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.5/1 din 26.12.19) prezența membrilor comisiilor de specialitate la ședințele acestora este obligatorie.
Marina LUPAȘCO, specialist superior

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia consultativă de specialitate pentru dezvoltare economică s-a întrunit în ședință - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta