Harta site-ului
Ajutor
Școala profesională din or. Criuleni anunță admiterea elevilor pentru noul an de studii 2019-2020
Școala profesională din or. Criuleni anunță admiterea elevilor pentru noul an de studii 2019-2020

Școala  profesională  din  or. CRIULENI a n u n ț ă admiterea elevilor pentru noul an de studii 2019-2020 în baza studiilor gimnaziale și liceale la următoarele specialități:
termen de studii – 3 ani
-Croitor confecționer îmbrăcăminte la comandă - Cusător
-Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze
-Tencuitor – Zugrav
-Mecanic auto- Lăcătuș redresare caroserii ( la această specialitate elevii au posibiltatea de a obține permis de conducere)
termen de studii – 2 ani
-Plăcător-mozaicar
-Dulgher
-Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
-Mecanic auto ( la această specialitate elevii au posibiltatea de a obține permis de conducere)
-Asamblor a părții de sus a încălțămintei (învățământ dual)
Se  depun  următoarele  acte:
1)  Fișa de înscriere la concurs
2)  Actul de studii în original
3)  Certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E )
4)  Adeverinţă de naştere/Buletinul de identitate (în original și copie)
5)  6 fotografii color (3x4 cm)
6)  Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore
7)  Certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate
Elevii înmatriculați sunt asigurați cu bursă lunară după categorii   (I- 510 lei, II – 430 lei,  III – 360 lei), cămin și hrană gratuită de 3 ori pe zi.
Certificatele de calificare sunt recunoscute în Uniunea Europeană.
Informații la telefoanele –  069690345 ; 0248-22-1-84; 0248-22-2-51, Adresa școlii: or. CRIULENI, str. 31 August, 130                      e-mail: sp_criuleni@mail.ru  web: spcriuleni.info

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Școala profesională din or. Criuleni anunță admiterea elevilor pentru noul an de studii 2019-2020 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta