Harta site-ului
Ajutor
Ciupercile: mai există pericol de intoxicaţii
Ciupercile: mai există pericol de intoxicaţii

Recunoaşterea ciupercilor este cea mai dificilă operaţie şi, din această cauză, recunoaşterea sigu­ră se face numai ţinând seama, în primul rând, de caracterele botanice, şi anume de forma aparatu­lui fructifer şi a părţilor componente: talie, aspect, pălărie, picior, suprafaţa pălăriei, lamele sau tuburi etc., luate în complex, şi nu după celelalte caracte­re, care pot duce la confuzii cu urmări grave.
În afară de caracterele botanice, la recunoaşte­rea ciupercilor vor fi luate în considerare locul de creştere, culoarea, schimbarea culorii, mi­rosul, gustul, consistenţa şi vârsta, dar acestea singure nu pot constitui caractere de deosebire a ciupercilor comestibile de cele necomestibile.
Pe un loc cu aceleaşi condiţii de vegetaţie poate fi întâlnită o ciupercă toxică lângă una comesti­bilă, deci locul de creştere nu constituie un ca­racter sigur de recunoaştere.
Culoarea nu este un mijloc de determinare. Inte­res prezintă schimbarea culorii la carnea ciuper­cii, prin ruperea pălăriei sau a piciorului, caracter întâlnit la cele mai multe ciuperci necomestibile.
Există şi ciuperci comestibile care, prin rupere, se înnegresc sau capătă nuanţe necaracteristice ciupercilor.
Mirosul şi gustul nu constituie indicii de deosebire.
Vârsta: ciupercile necomestibile conţin elemen­te toxice la orice vârstă, în timp ce multe ciu­perci comestibile în tinereţe sunt bune, iar la maturitate şi la bătrâneţe devin indigeste sau chiar toxice. Este recomandabil să se evite ciu­percile bătrâne şi cele atacate de insecte.
Pentru a putea deosebi ciupercile comestibile de cele necomestibile, trebuie să se ţină seama de toate caracterele arătate la fiecare specie. Cel mai sigur mijloc pentru deosebirea unei ciuperci comestibile de una necomestibilă este recunoaşterea caracterelor botanice, aju­taţi fiind de o descriere amănunţită, de planşe colorate şi luând în considerare cele amintite mai sus.
Cu toate că au multe proprietăţi benefice, există riscul să facem greşeli atât în alegerea lor, cât şi în păstrarea şi prepararea lor şi astfel ele să de­vină dăunătoare sănătăţii şi chiar toxice, provo­când intoxicaţii grave. Desigur, cele mai grave intoxicaţii sunt cele cu ciuperci otrăvitoare, dar sunt şi intoxicaţii cu ciuperci comestibile, care au crescut pe un sol în care se găsesc substanţe toxice.
Gravitatea intoxicaţiei depinde de specia de ciuperci, de cantitatea consumată şi chiar de vârstă, copiii fiind mult mai sensibili.
Intoxicaţia poate fi uşoară, dar poate fi şi mor­tală, motiv pentru care măsurile trebuie luate urgent.
Pentru prevenirea cazurilor de intoxicaţii cu ciu­perci şi, în primul rând, a formelor grave, este important de respectat următoarele reguli:
•             Ciupercile, pe care nu le cunoaşteţi sau care vă provoacă suspiciuni, nu face să le colectaţi, degustaţi şi, cu atât mai mult, să le consumaţi.
•             Nu procuraţi ciuperci de pe marginea drumu­rilor de la persoane necunoscute şi din locuri neautorizate.
•             Nu colectaţi ciupercile, chiar şi cele come­stibile cunoscute, din parcurile orăşeneşti, scuaruri, din vecinătatea drumurilor şi căilor ferate, de la gunoişti. Ciupercile acumulează substanţe toxice, devin necomestibile şi peri­culoase pentru sănătate.
•             Nu implicaţi în procesul de colectare copiii.
•             Limitaţi consumul ciupercilor în raţia alimentară a copiilor.
•             Alegeţi ciupercile culese înainte de prepa­rare.
•             Nu conservaţi ciupercile în condiţii casnice prin ermetizare. Ciupercile nu pot fi spălate bine de sol, în care se pot găsi forme spo- rulate ale agentului patogen al botulismu- lui, care, în condiţiile anaerobe (fără aer) din conserve, produce toxine, provocând o intoxicaţie gravă la om - botulismul. Fierbe­rea timp de 5 ore nu distruge aceşti spori.
•             La primele simptome de intoxicaţie, este ne­cesar să vă adresaţi urgent după ajutor me­dical.
Conştientizarea pericolului intoxicaţiilor cu ciu­perci şi respectarea regulilor de colectare vor minimaliza riscul intoxicaţiei cu ciuperci.
Atenţie la ciuperci!
Sănătatea dumneavoastră este în mâinile dumneavoastră.
 

Ion PUICĂ,
Medic igienist CSP Criuleni
  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ciupercile: mai există pericol de intoxicaţii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta