Harta site-ului
Ajutor
Cerințe generale cu privire la transportarea produselor alimentare
Cerințe generale cu privire la transportarea produselor alimentare

Transportarea produselor alimentare se realizeaza numai cu mijloace de transport autorizate sanitar - veterinare care îndeplinesc cerințele legislației în vigoare. Transportul produselor alimentare se va efectua în funcție de perisabilitatea acestora, care să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și protecția împotriva contaminării (cu praf, dăunători și alţi poluanți).
Mijloacele de transport a produselor alimentare vor fi amenajate și dotate în funcție de natura produsului transportat. Astfel, agenții economici care desfășurează activitatea în domeniul alimentației publice și care participă la licitaţiile privind achizițiile produselor alimentare pentru toate instituțiile, inclusiv educaționale sunt obligați să aplice cerințele de igienă cu privire la transport și la personalul care asigură transportarea și manipularea produselor alimentare, impuse de legislația națională, fapt ce va fi demonstrat prin următoarele documente:
Autorizația sanitar-veterinară obținută în modul stabilit  pentru transportul produselor alimentare conform Legii nr. 221 din 19.10.2007,. Cu privire la activitatea sanitară.
Fișa medicală și certificatul de instruire igienică a persoanelor ce asigură transportarea și manipularea produselor alimentare;
Registru de igienizare a transportului pentru evidența zilnică a igienizării după transportarea produselor alimentare.
Produsele alimentare perisabile vor fi transportate cu mijloace de transport, prevăzute și dotate cu utilaje de răcire, ventilație și echipament de monitorizare a temperaturii și umidității.
Mijlocul de transport trebuie să fie întreținut corespunzător, curat și dezinfectat. Acesta nu trebuie să prezinte deteriorări care să favorizeze contaminarea produselor alimentare transportate (părți metalice rupte, șuruburi desprinse, rugină, prezența unor bucăți de sîrmă etc.). Mijloacele de transport frigorifice vor fi curățate și igienizate și vor avea agregate frigorifice în stare de funcționare permanentă, astfel încît să asigure temperatura optimă de transport. Ele vor fi dotate cu elemente de monitorizare a temperaturii umidității (termometre). Mijloace de transport pentru produsele de patiserie pot avea o construcție special a dubei de transport ( specific transportului de navete sau rastele). Duba mijlocului de transport va fi izotermă. Ele trebuie întreținute corespunzător, curățate și dezinfectate după fiecare transport, dotate cu sisteme de aerisire, protejate cu filtru de praf.
La transportare, produsele alimentare vor fi însoțite de documente care certifică proveniența și calitatea acestora, conform actelor normative în vigoare. Personalul care asigură transportarea și manipularea produselor alimentare va purta vestimentație specială de protecție sanitară (păstrat în vehiculul respectiv in condiții de igienă), la fiecare acces in compartimentul ".Produse alimentare" și in timpul tuturor operațiunilor in care acesta vine in contact direct cu produsele alimentare, de asemenea personalul va avea fisa medicală cu mențiunile respective despre controlul medical si instruirea igienică.
Pachetul de documente necesar pentru autorizarea transportului depuneţi la DRSA Dubăsari s.Ustia str.Păcii 27.
Pentru detalii puteți să contactați la numerele de telefoane:
Serviciul Siguranța Alimentelor – 0(248)-55-450
Șef Serviciu Coca Tudor – 076780402
Inspector Superior Malanciuc Ion – 076780405.
 Alexandru SPIRIDONOV,
Şef Subdiviziune teritorială
DRSA Dubăsari
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cerințe generale cu privire la transportarea produselor alimentare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta