Harta site-ului
Ajutor
Centrul Multifuncţional Criuleni Vă informează
Centrul Multifuncţional Criuleni Vă informează

Servicii prestate de registratorul Serviciului înregistrarea unităţilor de drept

I. PERSOANE JURIDICE ŞI ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI

  1. Consultaţii în domeniul înregistrării de stat a unităţilor de drept, filialelor şi reprezentanţelor acestora şi în domeniul obţinerii actelor permisive (indiferent de adresa sediului).
  2. Perfectarea actelor de constituire şi înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali (cu sediul în raionul Criuleni), termen 24 ore (3 zile lucrătoare) şi 4 ore.
  3. Perfectarea actelor şi înregistrarea de stat a modificării actului de constituire al persoanei juridice şi/sau a datelor înscrise în Registrul de stat, reorganizării, lichidării, suspendării şi reluării activităţii persoanei juridice (cu sediul în raionul Criuleni), a modificării datelor întreprinzătorului individual sau radierii acestuia din Registrul de stat, precum şi eliberarea extraselor din Registml de stat, termen 24 ore (3 zile lucrătoare).
II. ASOCIAŢII OBŞTEŞTI
  1. Reînregistrarea Asociaţiilor Obşteşti, înregistrate anterior de Administraţia publică locală, în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale cu atribuirea IDNO, după caz.
  2. Înregistrarea Asociaţiilor Obşteşti, inclusiv înregistrarea Statutului în redacţie nouă, modificarea Statutului, sediului, denumirii, realegerea membrilor Consiliului de administraţie, realegerea conducătorului, realegerea Cenzorului, reorganizarea, lichidarea, eliberarea extrasului din Registru.
III.  ALTE SERVICII (de intermediere şi adiţionale)
  1. Verificarea corectitudinii lingvistice şi aprobarea textelor publicitare.
  2. Recepţionarea cererilor şi actelor necesare privind eliberarea, reperfectarea, prelungirea, retragerea, suspendarea, reluarea valabilităţii şi eliberarea duplicatului licenţei, ce ţine de competenţa Agenţiei Servicii Publice.
  3. Recepţionarea comenzilor de confecţionare a ştampilelor (termen 3 zile lucrătoare).
PROGRAM DE LUCRU:
Luni - Vineri 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00
Tel. 0(248) 21986 + 3883/Ghişeul nr.6 sau Mob.069109357
MD-4801, or.Criuleni, str.31 August 1989, nr.139

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Centrul Multifuncţional Criuleni Vă informează - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta