Harta site-ului
Ajutor
Ce presupune munca ,,la negru”? Dar salariul ,,în plic”?
Ce presupune munca ,,la negru”? Dar salariul ,,în plic”?

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari atenţionează cetăţenii care primesc „salarii în plic”, dar şi angajatorii acestora, despre faptul că economia informală (tenebră) subminează finanţarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfăşurarea unor politici economice coerente şi poate să ducă la distorsiunea echităţii sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât şi societatea în întregime şi are efecte nefaste atât pentru angajat, cât şi pentru angajator.
Practica achitării de „salarii în plic” reprezintă o încălcare a legislaţiei, care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului.
Expresia uzitată pentru munca fără forme legale este munca “la negru” şi reprezintă o activitate profitabilă desfăşurată în afara cadrului legal reglementat. Ea nu este evidenţiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreţia celui în folosul căruia prestează munca.
Atît munca ,,la negru”, cît și salariul ,,în plic” sunt femomene negative care nu afectează doar bugetul, dar și persoana care practică acest lucru. Singurul avantaj pe care angajatorul îl invocă cum că salariul care este achitat este mai mare, pentru că nu sunt achitate impozite din el contrabalansează cu multiple aspecte negative care afectează direct și de multe ori destul de grav angajatul.
Salariul ,,in plic” este o altă expresie la fel de uzuală pe care probabil că fiecare dintre noi a auzit-o. Acest fenomen nu este altceva decît, înțelegerea dintre angajator și angajat de a stabili în contractul de angajare un salariu mai mic, iar angajatorul să primească în afara cadrului legal diferența dintre acesta și cel negociat la angajare. La fel de des în legătură cu acest fenomen este întîlnită și expresia - salariu ”oficial”.
Efectele negative ale acestor fenomene sunt în totalitate suportate de angajat, ceia ce ar trebui să ne facă să conștientizăm că nu angajatorul ci noi, angajații, suntem cei care trebuie să fim atenți la condițiile pe care le acceptăm cînd mergem la muncă.
Ca angajat ,,la negru” nu ești asigurat la locul de muncă. În caz de accidente nu vei putea să beneficiezi de suport sau despăgubiri de la angajator pentru traumele suportate, în condițiile în care acest fenomen este cel mai des întîlnit în domenii de activitate cu un risc sporit de accident, ca construcțiile și șantierele. De asemenea, un angajat legal în condiții speciale de muncă este asigurat de angajator cu echipament de lucru și de protecție, cu alimentaţie antidot la care ar avea dreptul în funcţie de specificul activităţii.
De asemenea, nu ai nici asigurare medicală și socială de care să dispui. Deși acest lucru la prima vedere pare că nu afecteze angajatul, totuși prin munca ,,la negru” și salariul ,,în plic” esți lezat în dreptul tău de a avea asigurare medicală, pe care conform legii angajatul o achită în proporție de 50%. Și desigur, neachitînd asigurarea socială nu vei dispune nici de pensie de
limită de vârstă, nemaivorbind de cea anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de urmaş.
Dacă nu ai semnat un contract de angajare, angajatorul te poate da afară, îți poate achita mai puțin din salariul negociat la interviu sau te poate transfera în altă funcție, atribui sarcini necorespunzătoare postului pe care îl deții fără ca tu să dispui de careva pîrghii legale prin care să îți poți apăra dreptul conform legislației muncii.
- nu beneficiază de salariul minim pe economie, sporuri salariale determinate de vechime, condiţii de muncă;
- nu i se plăteşte diurnă pentru deplasare şi detaşare şi indemnizaţia de transport; – nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie), pentru studii etc.;
- nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: dizabilitatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul;
- nu are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale;
–nu beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate (concediu pre şi post natal), precum şi pentru creşterea copilului;
- nu se acordă ajutorul de deces;
- nu beneficiază de şomaj şi indemnizaţie de sprijin;
- nu are dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare şi reconversie profesională, precum şi alte măsuri active legal reglementate în vederea exercitării unei activităţi sau ocupării unui loc de muncă;
- nu i se plătesc tichete de masă;
- nu se bucură de protecţia legală a femeilor şi copiilor;
- nu exercită drepturile colective constituţionale cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă;
- este limitat dreptul la creditare bancară, etc.
Un sondaj din 2013 arată că aproximativ 41% din moldoveni preferă salariul ,,în plic”. Marea majoritate dintre ai sunt persoane cu vîrsta cuprinsă între 18 și 49 ani. Sondajul mai arată că tinerii sunt cel mai puţin cointeresaţi în ziua de mâine. Ziua de astăzi reprezintă pentru ei un salariu mai mare, indiferent de forma în care îl vor primi. Însă, odată cu înaintarea în vârstă, fiecare tinde spre stabilitate, inclusiv un post de muncă stabil, cu un salariu permanent, care va asigura o pensie decentă.
În acelaşi timp, Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari informează despre faptul că lucrătorii pot telefona la organul fiscal, la numărul de telefon: 080001525, 024852188 sau pot înainta о petiţie referitor la cazurile de munca ilegală sau eliberarea salariului "in plic" cu indicarea concretă a denumirii, sediului, şi/sau codului fiscal al întreprinderii la care este angajat muncitorul sau la care activează, cu indicarea numelui, prenumelui, codului personal şi informaţia de contact a angajatului si/sau altor date de care dispune. Confidenţialitatea datelor persoanei care a sesizat organul fiscal va fi asigurată, după necesitate, de către colaboratorii fiscali.

Direcția administrare fiscală a IFS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ce presupune munca ,,la negru”? Dar salariul ,,în plic”? - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta