Harta site-ului
Ajutor
Bune practici de conlucrare a serviciilor sociale din raion
Bune practici de conlucrare a serviciilor sociale din raion

La data de 5 Decembrie 2018, Președintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, a convocat Ședința comună cu serviciile sociale, medicale, învățământ și poliție, cu privire la activitatea acestora și sarcinele de conlucrare între acestea. Ședința a avut loc în Sala Mare de ședințe, Consiliul raional Dubăsari, unde au afost invitați Vicepreședintele raionului, responsabil pe domeniul social, dna Maria JIMBEI; Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari și Serviciile instituite în teritoriu din cadrul acesteea; Direcția învățământ general Dubăsari și Serviciul Asistență Psihopedagogică; conducerea Centrului de sănătate Dubăsari și medicii Oficiilor Medicilor de Familie din raion; Inspectoratul de poliție Dubăsari și Șefii de sectoare din teritoriu.
În cadrul acestei ședințe a fost adusă la cunoștința celor prezenți informația cu privire la activitatea serviciilor din cadrul Direcției sociale și protecția familiei, în contextul politicilor sociale promovate de Consiliul raional Dubăsari și sarcinele pentru asigurarea bunei activități ale acestora și înformația cu privire la activitatea serviciilor medicale în teritoriul raionului Dubăsari, în contextul conlucrării și asigurării serviciilor de calitate populației, inclusiv păturilor social vulnerabile din raion.
Ședința dată s-a dovedit a fi una constructivă, foarte utilă pentru participanți, dat fiind faptul că este prima dată când reprezentanții structurilor și serviciilor date, care sunt instituite în teritoriu, se convoacă în acest format. Președintele raionului, dl Grigore Policinschi a subliniat importanța acestei întruniri, datorită căreea participanții au ocazia “…de a discuta în comun, de a evalua, de a cunoaște și de a se implica, pentru ca locuitorii Raionului Dubăsari, păturile social vulnerabile, cetățenii care au deficiențe din diferite motive, să simtă atenția persoanelor care au competențele și responsabilitățile respective”.
Astfel invitații au discutat despre cazurile cele mai stringente cu care se confruntă în activitatea lor zilnică, au relatat despre mecanismele de implicarea a unui sau altui serviciu în rezolvarea cazurilor date.
Având în vedere cadrul legal din domeniul asistenței sociale, a serviciilor sociale din teritoriu și responsabilitățile sistemului medical din teritoriu, având în vedere implicarea autorităților locale din teritoriu împreună cu serviciile desconcentrate din teritoriu și anume politia, având în vedere responsabilitățile Consiliului raional Dubăsari, pe care și le-a asumat în calitate de organizator și fondator a unor servicii din teritoriu, a fost stabilit ca, asemenea ședință cu participarea serviciilor date, să fie convocată pe viitor o dată la două luni, acțiune ce va fi propusă de a fi inclusă în programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2019.

 
Tatiana GHERB,
Administrator principal baza de date
SITRP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bune practici de conlucrare a serviciilor sociale din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta