Harta site-ului
Ajutor
Bugetul şi reţeaua şcolară
Bugetul şi reţeaua şcolară

În urma unei analize a reţelei şcolare a instituţiilor de învăţămînt din raionul Dubăsari  s-a observat că clasele, elevii  precum si unitaţile de personal din instituţiile de învăţămînt secundar general pe parcursul anilor 2013-2016 sunt în permanentă descreştere.
Micşorarea  unităţilor a survenit ca urmare a reducerii de clase şi a numărului de elevi. Conform  Codului Educaţiei numărul de clase pe anii de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă în instituţiile de învăţămînt sînt propuse, în fiecare an, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, sînt avizate de consiliul de administraţie şi aprobate de organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului. Numărul de clase şi schema de încadrare servesc drept bază pentru planificarea instituţională, angajarea de personal, precum şi pentru elaborarea proiectului bugetului. Deaceea bugetul instituţiei depinde în mare măsură de reţeaua şcolară propusă spre aprobare.
Numărul de elevi s-a diminuat datorită natalităţii reduse precum şi a factorului de emigrare a populaţiei, care este o problemă de nivel national. Comparativ cu anul 2013 elevii din instituţiile de invăţămînt s-au redus cu 487 la număr.
Totodată, din 2013, instituţiile de învăţămînt au trecut la finanţarea  pe bază de cost standart per elev. Noua metodă de finanţare permite echilibrarea  cheltuielilor pentru un elev, simplificarea procesului de prognozare a bugetului, creşterea transparenţei  în finanţarea şcolilor şi extinderea autonomiei şcolare care permite instituţiilor de învăţămînt, în limitele mijloacelor aprobate să decidă distribuirea resurselor  financiare în funcţie de necesităţile şcolii, inclusiv cheltuielile pentru investiţii. Acest mecanism de finanţare promovează eficienţa, avantajînd şcolile cu mai mulţi elevi în comparaţie cu cele cu un număr mai mic şi motivînd autorităţile publice locale să reorganizeze şcolile mici şi ineficiente. Finanţarea de bază a invăţămîntului se face după principiul „banul urmează elevul”, conform căreia resursele alocate pentru un elev se transferă la instituţia de învăţămînt la care acesta învaţă. Astfel această metodă le permite directorilor de şcoli să-şi estimeze bugetele pe care urmează să le primească şi respectiv, să întreprindă acţiuni de optimizare a cheltuielilor, în caz de necesitate.
Reeşind din cele menţionate, necesitatea optimizării reţelei şcolare impusă de reducerea contingentului  de elevi şi de scăderea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic trebuie analizată cu cea mai mare atenţie pentru anul 2017, luînd în considerare soarta elevilor din localităţile mici, şi nu doar eficienţa utilizării edificiilor.  Iar pentru a asigura utilizarea eficientă a bugetului şcolii, este nevoie de consolidarea capacităţilor manageriale şi de crearea unui sistem funcţional de responsabilizare a managerilor şcolari.
 
Candit Cristina, specialist principal în
elaborarea şi administrarea bugetului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Bugetul şi reţeaua şcolară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta