Harta site-ului
Ajutor
Bugetul raional pentru anul 2017 votat unanim
Bugetul raional pentru anul 2017 votat unanim

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 198-n din 16 decembrie 2016 „Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional”, pe data de 22 decembrie 2016, în sala mică de şedinţe a Î.M.”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia””, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2017. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional.
2. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional.
3. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2016. Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
4. Cu privire la mersul realizării Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenoriatului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 02-07 din 21.06.2013. Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
5. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în lectura I. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului.
6. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în lectura II. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului.
7. Cu privire la stabilirea evaluatorului. Raportor: I. Cibuc, şef-interimar Direcţie juridică şi resurse umane.
8. Cu privire la operarea unor modificări in Decizia CR nr.06-10 din 24.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în lectura a doua” cu modificările ulterioare. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
9. Cu privire la transmiterea în folosinţă temporară a spaţiului pentru SAMU Coşniţa. Raportor: S. Grigoriev, secretar Consiliul raional Dubăsari.
10. Cu privire la acordarea unor prime. Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
În cadrul şedinţei, toate întrebările cuprinse în ordinea de zi au fost audiate, însă un accent a fost pus pe aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017, aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor mobile şi imobile. De asemenea o atenţie s-a acordat şi executării bugetului pe 9 luni ale a. 2016. Una dintre cele mai importante întrebări a fost totuşi aprobarea bugetului pentru anul  2017
Unele din cele mai importante întrebări au fost cele ce ţin de aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2017, aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional, de asemenea a fost audiată întrebarea despre executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2016, și desigur cele mai importante întrebări au fost aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în prima și a doua lectură.
La proiectul de aprobarea a Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2017, secretarul Consiliului raional, dl S. Grigoriev, a adus la cunoștința consilierilor chestiunile care se propun pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional pentru anul 2017, activităţile organizatorice propuse spre realizare în anul 2017 de secțiile, direcțiile, serviciile cît și de instituțiile publice din teritoriul raionului, cît și acțiunile social –cultural – sportive.
La executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2016, dna L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe a adus la cunoștința Consilierilor că Bugetul raional pentru 9 luni ale  anului 2016 la partea de venituri total componente a  fost executat în marime de 64915,3  mii lei, inclusiv transferurile de la bugetul de stat au fost în sumă de 57442,2 mii lei.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 în urma rectificărilor de buget efectuate în baza delegării competenţelor de către Guvernul Republicii Moldova, au fost repartizate la primării surse financiare pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze naturalei mijloacele pentru acordarea unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol pentru anul 2015.
În structura totală a veniturilor (15789,3 mii lei) a bugetului raional, încasările la compartimentul venituri proprii au constituit 7473,1 și veniturile colectate 3197,4 mii lei, ceea ce constituie 72,3  la sută și 30,8 la sută respectiv de la planul precizat pe perioada de raportare. Din veniturile fiscale acumulate, impozitelor pe venit le revin 33,4% (2495,5 mii lei), restul impozitelor le revin 66,6  la sută (4977,6  mii lei).
Veniturile mijloacelor colectate ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 3197,4 mii lei sau 30,8 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Neexecutarea la acest capitol este argumentată prin neexecutarea la 30.09.2016 a volumelor de lucrări la investițiile din partea Fondului de Efeciență Energetică.
Partea de cheltuieli a bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2016 este reflectată pe toate programele/subprogramele cu suma totală a cheltuielilor de  71121,6 mii lei.
Proiectul pentru aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 a fost preventiv examinat la auderile publice organizate conform legislației în vigoare, unde Consilierii au venit cu careva propuneri la proiectul bugetului.
La proiectele de aprobare a bugetului Președintele raionului, dl Grigore Policinschi, a informat consilierii despre faptul că proiectul bugetului pe anul 2017 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, cu implicarea nemijlocită a Direcției economie, buget și finanțe, a secțiilor, direcțiilor și instituțiilor publice din teritoriul raionului, inclusiv cu implicarea Consilierilor raionali ținînd cont de cadrul legal în vigoare. Baza fiscală a bugetului a fost estimată reieşind din dinamica încasării veniturilor în anii precedenţi, corelată cu parametrii macroeconomici principali ai dezvoltării economiei naţionale.
În procesul de elaborare a bugetului s-a pus accent pe dezvoltarea sectorului economic, care va stimula crearea a noi locuri de muncă, ce ar influenţa majorarea bazei fiscale, de asemenea s-a pus accent pe întreținerea instituțiilor de nivel social, cultural și de educație. Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.
Președintele a menționat că bugetul respectiv este un buget viabil care va permite tuturor instituțiilor din raion să activeze într-un regim normal atît a celor din domeniul social cît și a celor din domeniul educației cu susținerea din bugetul raional a celor două gimnazii Marcăuți și Pohrebea. Proiectul bugetului raionului pe anul 2017 a fost votat de Consilierii raionali unanim.
Consilierii raionali au fost receptivi și solidari pentru susținerea proiectelor de decizii înaintate spre examinare cu votarea în mare parte a întrebărilor în unanimitate.
Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate de către Consiliul raional pot accesa pagina oficială www.dubasari.md sau acest link: http://dubasari.md/pagins/deciziile-consiliului-raional.
 
Sergiu GRIGORIEV,
Secretarul Consiliului raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bugetul raional pentru anul 2017 votat unanim - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta